Familj, barn och ungdom

Litet barn sitter på köksgolvet tillsammans med vuxen och tittar mot kameran

På de här sidorna hittar du information om olika former av stöd och hjälp till barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

Stöd vi erbjuder

Stöd till familjer och föräldrar

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Både Elevhälsan och Socialförvaltningen erbjuder olika former av föräldrastöd.

Stöd till familjer och föräldrar

Stöd till barn och unga

Ibland kan barn och unga behöva extra stöd och hjälp. Östersunds kommun erbjuder olika typ av stödinsatser.

Stöd till barn och unga

Om barn eller unga far illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhälls­ansvar. Ofta får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan.

Om barn eller unga far illa

HVB-hem

Barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj kan erbjudas boende på så kallande HVB-hem.

Hem för vård eller boende (HVB-hem)

Medling och ungdomstjänst

Medling vid ungdomsbrott och ung­doms­tjänst är två åtgärder som syftar till att minska negativa följder av brott och att förebygga upprepad brottslighet.

Medling och ungdomstjänst

För dig som är barn eller ungdom

På det här sidorna vänder vi oss direkt till dig som är barn eller ungdom. Här får du mer information om hur vi kan hjälpa dig.

För dig som är barn eller ungdom

Sidan uppdaterad 2022-03-29