Upphandlingar

Östersunds kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 900 miljoner kronor varje år. Upphandlingskontoret är kommunens upphandlingsenhet som även stödjer alla länets kommuner i upp­hand­lings­frågor. Förvaltningarna genomför en stor del av kommunens upphandlingar själva.

Upphandlingskontorets webbplats

Företagare och beställare kan ta del av information och aktualiteter kring upphandling på Upphandlingskontorets egna webbplats. Där går det även att anmäla sin mejladress för att få nyheter om upphandlingar och nya avtal.

Gå vidare till www.upphandlingskontoret.se

Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Samtliga kommuner i Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor. Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Kontoret styrs politiskt via Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU).

Upphandlingskontoret gör även upphandlingar på uppdrag. Det kan vara varor och tjänster som är specifika för någon förvaltning inom någon av kommunerna eller av samverkande kommunala bolag och förbund.

Köptrohet

Köptrohet är ett mått som beskriver till vilken grad vi nyttjar de avtal vi tecknat med våra leverantörer. Köptroheten uttrycks i procent av det totala fakturerade beloppet. Exempelvis betyder 97 % att endast tre procent är köp som borde ha gjorts hos leverantörerna med avtal.

Målet är att köptroheten ska vara snitt 95 % sett till hela kommunens inköp. Vid de senaste kontrollerna har värdet legat mellan 96 till 98 %. Mätning sker per förvaltning tre gånger per år. Vid varje mätning slumpas en månad fram och samtliga fakturor kontrolleras. Kommunen har ett egenutvecklat system för att genomföra kontrollerna.

Sidan uppdaterad 2024-01-03