Bredband och IT

Östersunds kommun ser bredbands­infrastruktur som en viktig förut­sättning för medborgare, tillväxt, näringsliv, levande landsbygd och utveck­ling av kommunal verksamhet. Regeringens mål om att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 gäller oavsett om du bor i tätort, småort, lands- och glesbygd, eller i områden däremellan.

En stabil bredbandsuppkoppling gör det möjligt att arbeta hemifrån, studera på distans, utföra betal- och banktjänster på ett enkelt sätt. Även att kommunicera med sjukvård och hemtjänst, och mycket mer. Kort sagt kan du som medborgare få en enklare vardag.

Att ansluta sig till fiber är en viktig investering för framtiden. Idag kan fibernätet jämföras med elnätet som kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Nu kan vi inte tänka oss att leva utan el. I framtiden kommer vi inte heller att kunna tänka oss att leva utan en snabb och säker uppkoppling.

Priset för att installera fiber varierar beroende på fiberaktör och när i tiden du ansluter dig. Oftast är det en engångskostnad att dra fram fiberkabel till huset, därefter tillkommer en abonnemangskostnad för de tjänster du önskar. Se det som en investering för i din fastighet. Tänk på att det oftast är billigare att ansluta till fiber när andra i ditt område gör samma sak. Att efteransluta kan ta tid och bli väldigt kostsamt.

Vi vill påminna om att kopparnätet löpande släcks ner för att vara helt avvecklat 2026. Kontrollera när ditt område är berört av Telias nedsläckning och planera inför det.

Avvecklingen av kopparnätet (telefonnätet) - Telia

Även de äldre mobilnäten 2G och 3G stängs efter hand ner fram till 2025 respektive 2026. Gamla och de enklaste telefonmodellerna saknar oftast stöd för 4G-nätet och måste därför bytas.

Post- och telestyrelsen har skapat bra information i filmen "Nyttan med bredband" (se ovan) och foldern "Funderar du på att skaffa bredband?".

Funderar du på att skaffa bredband (PTS folder)

Sidan uppdaterad 2024-05-14