Bredband och IT

Östersunds kommun ser bredbandsinfrastruktur som en viktig förut­sättning för medborgare, tillväxt, näringsliv, levande landsbygd och utveck­ling av kommunal verksamhet. Därför har en bredbandsstrategi för perioden 2014-2020 tagits fram. Från 2021 kommer bredband och IT att ingå i den kommande tillväxtplanen.

Östersunds kommun har ett övergripande mål om till­gäng­­lighet för alla i kommunen. För att nå målen i Öster­sunds kommuns bredbandsstrategi ska kommunen verka för att uppnå följande delmål:

  • Alla fasta hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till bredband. 2020 ska 100 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Detta gäller såväl uppströms som nedströms.
  • Alla som bor, verkar och vistas i Östersunds kommun bör ha tillgång till Internet för enklare tjänster oavsett var de befinner sig.
  • Bredbandsutbyggnad ska prioriteras både i staden, tätorterna och på landsbygden.
  • Vid nyetablering av exempelvis bostäder, kommersiella fastigheter och arbetsställen ska bredband anslutas.
Framsidan på foldern om kommunens bredbandsstrategi

Post- och telestyrelsen har skapat bra information i filmen "Nyttan med bredband" (se ovan) och foldern "Funderar du på att skaffa bredband?".

Funderar du på att skaffa bredband (PTS folder)

Sidan uppdaterad 2022-11-17