Trygg och säker

Detaljbild på bygghjälm med kommunvapnet på

Östersunds kommun arbetar för att skapa en trygg och säker miljö för medborgare, brukare, besökare och anställda. Det är allt från trygghets­skapande arbete till arbetet att mildra en kris inom kommunens geografiska område.

Hjälp för att hålla dig trygg och säker

Om du råkat ut för en skada

Kommunen har försäkringar för elever och andra grupper som är inskrivna i kommunens verksamheter. I vissa fall när kommunen har orsakat en skada kan du ha rätt till skadestånd.

Försäkringar

Ansöka om skadestånd

Informationskanaler vid allvarliga händelser

Vid en allvarlig händelse ökar behovet av snabb och tillförlitlig information. Här hittar du mer information vilka kanaler du kan hitta viktig information.

Informationskanaler vid allvarliga händelser

Trygghet och brotts­före­bygg­ande arbete

Vi alla har ett behov av att känna trygg­het och säkerhet - i hemmet, på jobbet, i skolan och när vi går på stan. Trygghet och brottsförebyggande arbete är där­för en viktig del för att skapa en trygg och säker kommun.

Trygghet och brottsförebyggande arbete

Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Östersund ingår i Jämtlands Räddnings­tjänst­för­bund som ansvarar för den kommunala rädd­nings­tjänsten.

Räddningstjänst

Vid kris eller krig

Hur ska vi vara förberedda för klara av att hantera följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter?

Vid kris eller krig

Smittskydd

Kommunens miljö- och hälso­skydds­av­delning arbetar med alla typer av smitta som är objektsburen, det vill säga smitta som sprids mellan objekt och människor.

Smittskydd

Anläggningar med farliga kemikalier

Du som bor i närheten av verksamheter som hanterar farliga kemikalier behöver känna till hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse.

Anläggningar med farliga kemikalier

POSOM

POSOM är en förkortning av Psyko­log­iskt Och Socialt Omhändertagande. Vid en krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande.

POSOM

Sidan uppdaterad 2024-03-26