Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommun­full­mäktige beslutar om. Tillsammans med övrig lagstiftning reglerar de livet i Östersund. Bryter du mot föreskrifterna medför det i regel straffpåföljd.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Denna föreskrift reglerar fastighetsägares användande av kommunens vatten och avlopp. Här kan man till exempel läsa om vad som gäller när man ansluter sin fastighet till vatten- och avloppsnätet, och vad man inte får hälla i avloppet.

Allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avlopps­anläggningPDF

Lokala föreskrifter Gångbanerenhållning

Denna föreskrift handlar om vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har för att underlätta framkomligheten på gångbanan utanför fastigheten. Det rör sig till exempel om att hålla efter häckar och ogräs, att sanda vid halka samt att ta bort istappar ovanför gångbanor.

Lokala föreskrifter GångbanerenhållningenPDF

Lokala föreskrifter Ordningsföreskrifter

Syftet med denna föreskrift är att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats, och att förhindra att människor utsätts för störningar av olika slag.

Den tar upp ämnen som: lastning av varor, ambulerande försäljning, schaktning och grävning, hundar, störande buller, katter, markiser, flaggor och skyltar, fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, affischering, sprängning och skjutning med eldvapen mm, högtalarutsändning, ridning, cykling och löpning mm, förtäring av alkohol, nyttjande av offentlig plats.

Lokala föreskrifter OrdningsföreskrifterPDF
Bilaga 1 Platser som jämställs med offentlig platsPDF
Bilaga 2 Bynäsets fritidsområdePDF

Lokala föreskrifter för avfall

Denna föreskrift handlar om sopor och sopsortering. Den talar om hur var och en ska sortera sina sopor i Östersunds kommun. Här kan du också läsa om hur sophämtning och slamtömning i kommunens regi ska gå till och vilka regler som gäller för det.

Lokala föreskrifter för avfallPDF

Tillsammans med avfallsplanen utgör dessa lokala föreskrifter kommunens Renhållningsordning

Lokala föreskrifter Torghandeln

Denna föreskrift handlar om vad som gäller för torghandel inom kommunen; främst på Stortorget i Östersund samt torgen i Brunflo och Lit.

Lokala föreskrifter TorghandelnPDF
Bilaga 1 Instruktioner och information för torghandelnPDF

Lokala föreskrifter Utdrag ur de lokala trafik­föreskrifterna

Dessa föreskrifter är så omfattande att de upptar en hyllmeter. I detta utdrag presenteras de viktigaste bestämmelserna. Här kan man läsa om vad som gäller vid parkering av fordon inom tätbebyggt område.; till exempel datumparkering, parkeringstider, områden med parkeringsförbud och avgifter för felparkering.

Föreskriften tar också bland annat upp nattrafik, bussgator, gågator, höjd i vägportar och fordonsstorlek. I trafikföreskrifterna regleras också skoterkörningen inom kommunen.

Lokala föreskrifter Utdrag ur de olika trafikföreskrifternaPDF
Bilaga 1 Karta Datumzonöppnas i nytt fönster
Bilaga 2 Karta Zon med ständigt parkeringsförbudPDF
Bilaga 3 Karta Förbudsområde för motordrivet fordonöppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-14