Cykeltrafik

Närbild på cykelskyltar

Östersund är en stad med relativt korta avstånd som lämpar sig bra för både vardagscykling och cykelutflykter, ungefär 75 procent av invånarna har mindre än 5 km mellan arbete och bostad. Det kommunala cykelvägnätet är totalt cirka 15 mil i Östersund, Lit och Brunflo.

Hur är det att cykla i Östersund?

Cykelfrämjandet har med stöd av Trafikverket tagit fram en enkät som sprids i kommuner i hela Sverige – Cyklistvelometern. Det är en satsning för att samla in kunskap om hur cykelanpassade olika kommuner är och vad som kan förbättras. 

Tyck till genom att svara på enkäten

I enkäten har du möjlighet att svara på hur det fungerar att vara cyklist i Östersunds kommun. Den riktar sig både till dig som cyklar varje dag eller någon gång då och då. Enkäten är öppen till och med den 14 oktober 2018.

Svara på enkäten Cyklistvelometernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I slutet av enkäten kan du också välja att vara med i en panel för att svara på framtida utskick av cykelenkäter från Cykelfrämjandet.

Underlag för fortsatt utveckling av cykeltrafiken

De kommuner som får in tillräckligt många svar får resultatet sammanställt i en rapport. Det kan ge oss en bra bild av vad cyklisterna i Östersund tycker och ett underlag för fortsatt utveckling av cykeltrafiken i kommunen. Eftersom Cyklistvelometern genomförs i hela landet kan resultatet även jämföras med synpunkter från cyklister i andra kommuner.

Resultatet av Cyklistvelometern kommer att finnas på Cykelfrämjandets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Framsida på cykelkartan

Ladda ner cykelkarta

Cykelkarta

På vår cykelkarta hittar du såväl cykelvägar, cykelparkeringar, cykel­väg­visningar och förslag på fina cykelutflykter runt i Östersund.

Cykel­kartan är gratis och finns att hämta hos Turistbyrån och i kommunens reception på Rådhuset. Du kan också ladda ner cykelkartan direkt här på webben.

Genom kommunens deltagande i projektet Mittstråket kommer cykelnätet mellan 2016 och 2018 att byggas ut med så kallade expresscykelvägar på fyra sträckor i Östersund.

Läs mer om expresscykelvägar

Cykelrapporten - hjälp oss att göra cykelvägarna säkrare, tryggare och mer funktionella!

Cykelrapporten är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma med synpunkter och önskemål om cykling och cykelvägar i Östersund. Syftet är att vi ska få funktionella, säkra och trygga gång- och cykelvägar både vid nybyggnation och i det befintliga cykelvägnätet.

Via Cykelrapporten kan du rapportera om det till exempel finns krossat glas eller trasig belysning, om det blivit något "potthål" eller om cykelvägen upplevs som otrygg. Du kan också ställa frågor samt framföra andra synpunkter och önskemål!

 1. SMS:a eller MMS:a (kostar avgift) till 72 370, skriv CYKELRAPPORT och sedan ditt meddelande.
 2. Fyll i vårt formulär Cykelrapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Ring 063-14 30 00, tryck 3 i talsvaret

Cykeltrafikprogrammet

Östersunds kommuns cykeltrafikprogram antogs av Miljö- och samhällsnämnden i mars 2014 och innehåller en rad åtgärder och investeringar som kommunen ska göra för att uppnå programmets mål om att

 • 20 % av alla resor inom staden sker med cykel år 2020
 • 70 % av alla cyklister i Östersunds kommun använder hjälm år 2020
 • de föreslagna investeringarna är genomförda till år 2030

Mål om cykling i översiktsplanen Östersund 2040

Cykeltrafikprogrammet bygger bland annat på översiktsplanen Östersund 2040, som också innehåller en rad mål som om cykling som transportsätt, bland annat att

 • medborgarna ska uppmuntras att använda cykel som fortskaffningsmedel i högre grad, och kommunen ska verka för fler och säkrare uppställningsplatser för cyklar, samt ett utökat cykelvägnät
 • huvudcykelstråken ska utformas för expresscykling
 • cykeltrafiken ska vara separerad från motorfordonstrafik längs huvudgator
 • gångtrafikanter och cyklister ska hanteras för sig i stads- och trafikplanering
 • cykelpendling på sträckor längre än 20 km ska främjas
 • cykelnätet ska byggas ut så att cykelvägarna länkas ihop
 • vinterväghållningen ska anpassas för att ge goda förutsättningar för cykeltrafik idag och vid ett förändrat klimat

Läs hela cykeltrafikprogrammetPDF

Cykelvägvisning

I Östersund finns cykelvägvisning med avståndssatta målpunkter. Vägvis­ningen finns längs Östersunds huvudcykelstråk som också prioriteras när det gäller snöröjning och underhåll. Huvudcykelstråken markeras på skyltarna genom cykelsymboler i färgerna rött, grönt, blått och orange och finns markerade i cykelkartan.

Så plogas och sandas cykelvägarna

Huvudcykelstråken är prioriterade och plogas och sandas oftare än övriga gator och vägar vintertid, vilket gör dem lämpliga för vintercykling.

Cykelvägnätet med prioriterad plogning är markerat med röda, gröna, gula och blå linjer i cykelkartan.

Läs mer om snöröjning och sandning

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-11-08