Ordningsregler

Fagervallsskolan är vår gemensamma arbetsplats. Vi ska tillsammans göra den så trivsam som möjligt. Alla ska kunna känna sig trygga och respekterade.
Vi har därför vissa regler som bygger på: ANSVAR - RESPEKT - HÄNSYN

Skolan har ett tillsynsansvar för alla elever och det medför att alla elever vistas inom skolans lokaler. Skolans lokaler är allas arbetsmiljö och vi visar hänsyn och respekt genom att inte störa varandra.

 • Vi ska stödja och uppmuntra varandra med ett positivt språk.
 • Vi tilltalar varandra med namn eller godkänt smeknamn.
 • Vi ska behandla alla lika och vara mot andra, som vi själva vill att andra är mot oss.
 • Vi ska se till så att alla har någon att vara med. Om man vill så får man vara själv.
 • Vi ska komma i tid och delta i alla skolans aktiviteter.
 • Vi är ute på alla raster och har kläder utifrån aktivitet.
 • Vi ska förvara ytterkläder och skor på hyllan i korridoren.
 • Privata saker förvarar vi i väskan eller i ryggsäcken.
 • Skolsaker förvarar vi i lådan.
 • Vi tar ett gemensamt ansvar för att våra lokaler och att våra saker är i gott skick. Om något går sönder så tar vi ansvar och meddela någon av skolans personal.
 • Vi har det tyst och lugnt för att skapa studiero inomhus och en lugn miljö utomhus. Vi går
 • Vi har god ordning och reda. Vi ska plocka upp efter oss och slänga skräp på rätt ställe inomhus.
 • Vi har våra mobiler avstängda eller inlåsta hela dagen.
 • Vi har särskilda regler för matsalen och skolgården. I klassrummet har varje klass egna klassrumsregler.
 • Vi ska påminna varandra om våra gemensamma ordningsregler.

Ordningsreglerna är framtagna av elever, vårdnadshavare och personal på Fagervallss­kolan och gäller läsåret 2023/2024

Sidan uppdaterad 2023-11-07