Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevråd

Elevrådet träffas 3-4 gånger per termin. I elevrådet finns representanter från varje klass tillsam­mans med rektor och fritidspedagog. Vi diskuterar och beslutar om exempelvis värdegrundsfrågor, raster, hur vi är med varandra, språkbruk, utomhus- samt inomhusmiljö.

Vårt fokus är just nu att arbeta med frågor som vi vill påverka kring trygghet och trivsel.

Sidan uppdaterad 2023-09-25