Kvarteret Schäfern

Kvarteret Schäfern från 1969 är ett typiskt exempel på större villor som byggdes i fina sluttningslägen med vacker utsikt. Sinsemellan varierar formerna men husen håller sig till en våning, ibland med en souterrängvåning.

Historia och karaktärsdrag

Fasaduttrycket är genomgående kontrastrikt, uppbyggt av ljus kalksandsten (mexitegel) och mörka panelpartier. De räta linjerna och geometriska formerna, frigjorda från onödiga ornament, flacka tak och långa fönsterband är karakteristiskt för tiden.

Husen ritades av Indalshus som hade sitt huvudkontor i Östersund.

Karta

Värdeomdöme

Schäfern är ett sammanhållet och tidstypiskt kvarter som har genomgått få förändringar.

Var varsam med

  • husens volymer och originaldelar
  • husens fasadmaterial och färgsättning
  • balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd och övrig växtlighet

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23