Tavelbäcksskolan

Tavelbäcksskolan ligger i stadsdelen Odensala i östra delen av Östersund. Skolan är en F-6-skola med fritidshem. Totalt går det cirka 240 elever på skolan och skolan har en uteprofil.

Tavelbäcksskolan

Om oss

Vår gemensamma målsättning är att alla våra elever ska lämna Tavelbäcksskolan med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och sina egna förmågor. Vi har ett stort fokus på lärande och utveckling.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Sidan uppdaterad 2023-12-04