Bredband på landsbygden

Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Det vill säga att det är operatörerna själva och inte staten eller kommunen som ska svara för att bredbandsnät byggs ut.

I områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd användas för att ett nät ändå ska byggas ut. Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja stöd till bredbandsutbyggnad. Det är aktören som vill bygga bredbandsnätet som söker stödet.

Planeringen för utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden sker i samarbete mellan länets samtliga kommuner, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län. 

Sidan uppdaterad 2023-11-09