Hbtqi

Östersunds kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtqi-personers situation för att ge likvärdig service till alla. Vi ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter.

Närbild på glad person med regnbågsfärgat skägg som håller i en flagga där det står "Östersund Proud City"

En av kommunens medarbetare under Pridefestivalen i Östersund september 2017. Foto: Anneli Åsén

Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Hbtqi-personer är en utsatt grupp som löper stor risk för diskriminering, trakasserier, hot och våld. Diskrimineringen kan förekomma i många olika situationer. Det kan handla om att inte få chansen till ett jobb eller att bli nekad studieplats. Det kan handla om att bli trakasserad på sin arbetsplats eller på sin skola. Det kan handla om att bli särbehandlad inom hälso- och sjukvård.

Vi har utbildat våra medarbetare

Under 2016 och 2017 genomförde kommunen ett pilotprojekt där vi hbtq-certifierade fem av våra verksamheter genom RFSL. Kommunen vill fortsätta arbetet med normer och håller på att ta fram en egen introduktionsutbildning för alla nya medarbetare där likabehandling och normarbete ingår.

Att jobba med hbtqi-certifiering eller normarbete i våra verksamheter är ett sätt att säkerställa att alla bemöts på ett likvärdigt sätt. Det är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra både arbetsmiljö och bemötande inom kommunen.

Följande verksamheter inom Östersunds kommun har hittills hbtq-certifierats:

  • Östersunds bibliotek
  • Elevhälsan
  • Storsjöskolan
  • Område HR
  • delar av Område kommunikation
  • Enheten Mötesplatser/Anhörigstöd
  • Mötesplats Fagerbacken 28D och fritidsutvecklare inom sektor funktionshinder
Sidan uppdaterad 2024-03-27