Feriepraktik

händer som knappar på en dator

Är du sugen på att få kontakter inom arbetslivet, skaffa dig nya erfarenheter och få möjlighet att tjäna dina egna pengar i sommar? I så fall kan du som är folkbokförd i Östersunds kommun söka feriepraktik.

Du som går i 1:an och 2:an på gymnasiet kan söka ferie­praktik. Du som går i årskurs 9 på grundskolan kan också söka och erbjuds feriepraktik om det finns plats. De äldre grupp­erna är prioriterade.

Årets feriepraktik är nu avslutad och du kan söka feriepraktik inför sommaren 2024 under våren vecka 8-10 2024.

Tjänstgöringsintyg

Önskar du tjänstgöringsintyg från din feriepraktik? Skicka ett mail till feriepraktik.

Uppge gärna ditt namn och personnummer. Alternativt kontakta Arbetsmarknadsenheten.

Har du frågor om din lön för din feriepraktik under sommaren 2023? Kontakta i första hand Löner.

Du kommer i kontakt med Löner och Arbetsmarknadsenheten via Kundcenter 063-14 30 00.

Ansök om feriepraktik

Välj period

Sommaren är indelad i tre perioder och du har praktik 5 timmar per dag under tre veckor, totalt 75 timmar.

Ansökningsperioden inför sommaren 2024 öppnar vecka 8 2024.

Mina sidor

När du gör din ansökan kommer du att få skapa ett lösenord. Med lösen­ordet och ditt personnummer (ååmmdd-xxxx) kan du logga in på Mina sidor där du hittar all information om din feriepraktikansökan. På Mina sidor kan du:

  • ändra dina kontakt­uppgifter (om du exempelvis fått ett nytt telefon­nummer). Det är jätteviktigt att vi har rätt uppgifter till dig!
  • hitta information om praktikplatsen du blivit erbjuden.

Välj praktikområden

Du kan välja mellan nio geografiska områden och åtta praktikområden. Du kan välja valfritt antal geografiska områden och praktikområden.

I sista delen av ansökan kan du lämna önskemål om specifika arbetsplatser. Vid önskemål om arbetsplatser kan du maximalt välja tre arbetsplatser.

OBS! Inga av dina val i ansökan rangordnas. Vi kommer endast kunna erbjuda dig en plats.

Barn och unga

Praktik där du är med i den pedagogiska verksamheten med barn, exempelvis på en förskola eller på ett fritidshem. Praktikuppgifterna kan vara lek eller olika aktiviteter med barnen och att hjälpa till vid måltider med mera.

  • Lovskola grundskola: Praktik där du hjälper till som lärarassistent på grundskolan under lovskolan i ämnena matematik, engelska och svenska. Är du intresserad av praktik som lärarassistent sök då till Lovskola grundskola som finns under praktikområde ”Barn & unga”. Du måste ha valt ”Östersund” som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.
  • Konfirmationsledare: Är du utbildad konfirmationsledare och vill söka feriepraktik som det, söker du praktik under; praktikområde ”Barn & unga”, geografiskt område ”Brunflo”, Sydöstra Jämtlands pastorat. Din praktikuppgift är att vara konfirmationsledare.
  • Praktik med barn på Jamtli: Vill du praktisera med barn på Jamtli hittar du deras platser under praktikområde ”Barn & unga”. Du måste ha valt ”Östersund” som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.
  • Praktik på Teknikland: Vill du praktisera på Teknikland hittar du deras platser under praktikområde ”Barn & unga”. Du måste ha valt ”Östersund” som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.
  • Praktik på Djur och Kulgården: Du kommer hjälpa med lovaktiviteter, i stallet och med gårdsskötsel. Du som söker bör ha viss vana av hästar samt tycka om att arbeta med barn.

Café, butik och service

Praktik inom servicebranschen exempelvis butik, kök, café och reception. Praktikuppgifter kan vara att hjälpa till med att packa upp varor, förbereda enklare fika/mat, diska, städa och möta kunder med mera.

Fastighetsskötsel och parkarbete

Praktik inom vaktmästeri och trädgårdsskötsel. Dina praktikuppgifter kan vara att hjälpa till med målning, städning, reparationer, rensa rabatter med mera.

Föreningar och fritid

Praktik där du hjälper till som ledare vid olika aktiviteter för barn och unga inom föreningar, sport eller annan social verksamhet. Andra praktikuppgifter kan vara att hjälpa till med skötsel av idrottsanläggningar med mera. Det finns även möjlighet att praktisera på secondhandbutiker som Erikshjälpen, PMU och Röda Korset.

  • Storsjöcupen: Vill du praktisera på Storsjöcupen hittar du deras platser under praktikområde ”Föreningar och Fritid”. Du måste ha valt ”Östersund” som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen. Dina praktikuppgifter kan exempelvis vara att plocka ur skolsalar och sätta upp tält inför Storsjöcupen, hjälpa till med servering och städa skolor under Storsjöcupen samt plocka ihop och städa efter att Storsjöcupen är slut.

Kultur

Praktik inom olika områden som har med kultur att göra.

Genom Kulturskolan kan du delta i en orkester och uppträda runt om i kommunen. Du kan gestalta en tidsperiod genom rollspel och på så sätt förmedla historien till besökare på Jamtli. Du kan vara museivärd på Östersunds stadsmuseum eller på Peterson-Berger Sommarhagen och praktisera på Östersunds bibliotek. Du kan även praktisera på Risvallens fäbod.

Lokalvård

Praktik inom städ där du hjälper till med att rengöra lokaler och andra miljöer samt att ställa föremål i ordning

Sommarföretagarna

Vill du vara din egen chef, sätta ramarna för ditt eget jobb och gillar du utmaningar? Vill du starta ett eget företag, själv eller tillsammans med kamrater? Då är Sommar­företagarna din chans! Som sommar­företagare får du stöd att komma igång, utveckla dina idéer och support att genomföra "din grej". Du kommer lära dig massor om företag­samhet och entreprenör­skap på ett garanterat roligt sätt.

OBS! Du får ett startbidrag på 2 000 kronor för att kunna starta upp ditt företag. Utöver startbidraget blir din lön vinsten som företaget genererar. Du får alltså ingen fast lön.

Information om Sommarföretagarna

Vård och omsorg

Praktik inom exempelvis hemtjänst och boenden inom vård- och omsorgs­förvaltningen. Dina praktik­uppgifter kan vara att ta promenader med de boende, läsa tidning för dem, hjälpa till vid måltider med mera.

Ändra din ansökan på Mina sidor

Du kan ändra dina val på Mina sidor så länge ansökningsperioden pågår. Efter den 12 mars kan du bara se vad du sökt och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Kolla om du fått någon plats på Mina sidor

I slutet av mars gör vi den stora matchningen av praktikplatser. Därefter kan du logga in på Mina sidor för att se om du har blivit erbjuden en praktikplats. Om du har blivit erbjuden en plats kommer arbetsplatsens namn och kontaktuppgifter att stå där.

Om du inte blivit erbjuden någon plats

Har du inte fått något erbjudande i första matchningen/uttagningen står du kvar som sökande till andra matchningen/uttagningen som sker i slutet på april.

Om vi inte kommer att kunna erbjuda dig en plats kommer du att få information om det via mail i början på maj.

Tacka JA till din praktikplats

Vill du tacka JA till din erbjudna praktikplats gör du det via Mina sidor. Klicka på fliken Min plats och välj ”Ja tack, jag vill ha denna plats”.

Du får då upp en ruta med rubriken ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Läs noga igenom texten och klicka i något av alternativen. Tryck sedan på ”Intyga och fortsätt till avtalet”.

Du får då upp ditt anställningsavtal. Läs igenom avtalet och signera det. Nu har du gjort allt du behöver för att tacka JA till din erbjudna feriepraktikplats.

Tacka NEJ till din praktikplats

Vill du tacka NEJ till din erbjudna praktikplats gör du det via Mina sidor. Klicka på fliken Min plats och välj ”Nej tack, jag vill inte ha denna plats”.

OBS! Tackar du NEJ till platsen kommer vi inte erbjuda dig någon annan plats. Vi erbjuder dig endast en praktikplats.

Om du varken tackar JA eller NEJ till din praktikplats

När du skickat in din ansökan

Här hittar du information om vad som händer när du skickat in din ansökan.

Vad händer när du tackat ja?

Här följer information om vad du ska tänka på när du tackat ja till en praktikplats.

Kontakta din praktikplats (efter 1 juni) för information om första dagen

När du har tackat ja till din erbjudna praktikplats får de veta att du ska vara hos dem och under vilken period. Din arbetsplats får veta det i slutet på maj.

Hör därför av dig till din arbetsplats efter 1 juni. Då får du information om vilken tid du ska börja första dagen. Det kan också vara bra att fråga om vad som gäller med arbetskläder och lunchlåda.

Lönen - lämna anmälan om bankkonto

Om det är din första feriepraktik hos Östersunds kommun går du in på webbsidan www.nordea.se/anmalkonto

Lägg till det kontonummer som du vill få din lön till. Du behöver intyga uppgifterna med hjälp av BankID. (Observera att du behöver uppge Östersund kommuns arbetsgivarnummer. Det numret kommer du få i samband med att du tackar ja till din erbjudna feriepraktikplats.)

Om du inte har BankID kan du fylla i en blankett elektroniskt på Nordeas sida (samma webbadress som ovan). Då klickar du i rutan ”Jag saknar Mobilt BankID alternativt BankID på kort eller använder löntagarnummer”, fyller i blanketten, skriver ut den, skriver under den med ditt namn och skickar den med vanlig post till Nordea Löneservice. Adressen står på banketten.

Om du inte registrerar ditt konto med BankID och inte heller fyller i blanketten med kontouppgifter, kommer din lön istället på ett utbetalningskort hem till dig med posten. Utbetalningskortet får du lösa in på din bank.

Du som redan haft feriepraktik hos Östersunds kommun behöver inte registrera ditt konto hos Nordea om du fortfarande har samma konto som tidigare.

Utdrag ur belastningsregistret

Ett utdrag ut belastningsregistret krävs för alla som arbetar med eller i närheten av barn. Det gäller för alla som ska ha feriepraktik inom kategorin Barn och Unga och kan gälla även på andra feriepraktikplatser.

Om du ska ha feriepraktik inom en verksamhet där det krävs att man ska uppvisa
ett utdrag ur belastningsregistret finns den informationen på Mina sidor under Min
plats. Där finns även länk till blanketten som du behöver fylla i och skriva under.

Ansök om utdrag ut belastningsregistret

Blanketten kommer att finnas på Mina sidor i samband med att du blir erbjuden en plats. När du fyllt i och skrivit under blanketten, skickar du den med post till polisen, se adress på blanketten.

I utdraget kommer det stå om du är dömd för något brott som gör att du är olämplig att arbeta med barn och unga.

Du kommer att få utdraget med posten.

Ta med dig utdraget första dagen på feriepraktiken

Arbetsgivaren (din praktikplats) är skyldig att kolla att du har utdraget med dig första praktikdagen (det enligt Skollagen 2010:800 och lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 2013:852).

Därför ska du ta med dig utdraget första dagen på din feriepraktik. Visa det för din handledare (första dagen). Kuvertet får vara öppnat. Du kan behålla originalet och din handledare kan ta en kopia.

Det är jätteviktigt att du tar med dig utdraget redan första dagen. Om du inte har med dig utdraget första praktikdagen får du inte påbörja din feriepraktik.

Om du har frågor kring varför det behövs ett utdrag på just den plats du blivit erbjuden feriepraktik på är du välkommen att höra av dig till oss - se kkontaktuppgifter längst ned på sidan.

Under praktiken

Bra att känna till under din praktikperiod.

Försäkring under praktikperioden

Du är olycksfallsförsäkrad via Östersunds Kommun. Försäkringen hjälper dig om du gör dig illa på din praktikplats samt på väg till och från praktikplatsen. Tänk på att vara rädd om personliga saker eftersom försäkringen inte täcker detta.

Om du blir sjuk

Blir du sjuk under din feriepraktik ska du sjukanmäla dig till din praktikplats.

Eftersom du har en anställning som är kortare än en månad får du ingen sjuklön om du blir sjuk under de första två veckorna på arbetsperioden.

Din lön

Timlönen för feriepraktik är 65 kronor på alla arbetsplatser. Undantaget är feriepraktik inom vård- och barnomsorg, där timlönen är 70 kronor. Semesterersättning är inkluderad.

Vi betalar ut din lön den 25:e månaden efter att hela din feriepraktik är avslutad.

Du kan inte få din lön (eller delar av den) utbetald i förskott.

Tobaksfri miljö – du får inte röka eller snusa

Du får inte använda tobak (rökning och/eller snusning) under tiden du praktiserar eller har paus. Lunchen räknas inte till praktiktid och är därför undantagen.

Vill du inte ha din praktikplats längre?

Om du av någon anledning inte kan/vill göra praktik efter att du tackat ja så måste du berätta det för oss på Arbetsmarknadsenheten (se kontaktuppgifter längst ned på sidan) och för din arbetsplats.

Om du vill ha tjänstgöringsintyg efter feriepraktiken

Du kan få ett tjänstgöringsintyg, som visar att du gjort feriepraktik hos oss.

Om du vill ha ett sådant intyg från din feriepraktik, kontakta oss på Arbets­marknads­enheten via Kundcenter 063-14 30 00 så skickar vi ett till dig.

Sidan uppdaterad 2023-08-24