Kartor och geografisk information, GIS

Flygbild över Stora kyrkan i Östersund

Vi hjälper dig när du behöver en karta eller geodata. Det kan vara allt från nybyggnadskartor till anpassade kartprodukter för olika ändamål som vi tillhandahåller både digitalt och i pappersformat.

I kartportalen hittar du olika temabaserade webkartor. Vi tillhandahåller också den webbaserade karttjänsten Östersundskartan som innehåller olika lager med kommuninformation.

Kartportalen

I vår kartportal har vi gjort det lätt för dig att använda våra digitala kartor. Här har vi samlat ett antal olika, användarvänliga kartor inom olika ämnesområden.

Östersundskartan

I Östersundskartan kan du enkelt se var olika typer av medborgar­service finns.
Använd kartans lagerfunktion för att tända och släcka lager och hitta just det du söker.

3D-stadsmodell

Östersunds 3D-stadsmodell är en interaktiv tredimensionell (3D) modell av staden där du kan se delar av Östersund ur ett verklighetstroget 3D-perspektiv.

Beställ kartor, mätningsuppdrag och geodata.

Om du har frågor om en beställning, eller om du är osäker på vilken typ av karta du behöver, kan du alltid kontakta Kundcenter.

Våra olika kartor

Nybyggnadskarta​

Om du ska bygga en ny huvudbyggnad inom ett detaljplanerat område behöver du en situationsplan som grundar sig på en nybyggnadskarta.

En nybyggnadskarta visar hur det ser ut inom en tomt, till exempel ska staket, häckar och träd vara med. Kartan innehåller även höjdredovisning och fastighetsgränser samt användnings- och egenskapsgränser från detaljplanen. Dessutom redovisas vatten- och avloppsledningar till fastigheten samt fjärrvärme- och elledningar från Jämtkraft, teleledningar från Skanova och fiberledningar från IP-Only.

Ska du göra en nybyggnation utanför planlagt område räcker det med en förenklad nybyggnadskarta. En förenklad nybyggnadskarta innehåller ingen ledningsredovisning.

En nybyggnadskarta är giltig i sex månader.

Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se om du är osäker på vilken karta du behöver.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?​

Du kan beställa en nybyggnadskarta direkt via våra e-tjänster. Där hittar du även prisuppgifter och leveranstider.

Beställ nybyggnadskarta

Priser för kartor, mätningstjänster och lantmäteri Pdf, 58.6 kB.

Handläggningstider

Handläggningstiden för beställning av nybyggnadskarta är cirka tre veckor, från det att vi har fått in din beställning. Vid långhelger eller semestrar, eller vid fastigheter större än 2 000 kvadratmeter, kan handläggningstiden vara längre.

Förenklad nybyggnadskarta​

Ska du bygga en ny huvudbyggnad på en fastighet utanför detaljplanerat område behöver du oftast en förenklad nybyggnadskarta. Ska du däremot göra en nybyggnation inom detaljplanerat område behöver du i regel en fullständig nybyggnadskarta.

En förenklad nybyggnadskarta visar hur det ser ut inom en tomtplats. Kartan innehåller bland annat höjdredovisning och fastighetsgränser, men till skillnad från en fullständig nybyggnadskarta finns det ingen ledningsredovisning.

En förenklad nybyggnadskarta är giltig i sex månader.

Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se om du är osäker på vilken karta du behöver.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?​

Du kan beställa en nybyggnadskarta direkt via våra e-tjänster. Där hittar du även prisuppgifter och leveranstider.

Beställ nybyggnadskarta

Priser för kartor, mätningstjänster och lantmäteri Pdf, 58.6 kB.

Handläggningstider

Handläggningstiden för beställning av nybyggnadskarta är cirka tre veckor, från det att vi har fått in din beställning. Vid långhelger eller semestrar, eller vid fastigheter större än 2 000 kvadratmeter, kan handläggningstiden vara längre.

Kartutdrag för enkla byggärenden​

Ska du göra en enklare situationsplan behöver du ett så kallat kartutdrag för enkla byggärenden som underlag för situationsplanen. En enklare situationsplan krävs till exempel de flesta enkla byggärenden som tillbyggnader, komplementbyggnader eller liknande.

Kartutdrag för enkla byggärenden behöver du även när du ska söka om förhandsbesked, strandskyddsdispens och marklov.

Du kan få kartutdraget i A4- eller A3-format, digitalt eller i pappersform.

Kartutdrag för enkla byggärenden är ett utdrag ur kommunens baskarta. Ingen inventering görs i fält, vilket gör att detaljer kan saknas och fastighetsgränser kan avvika upp till 10 meter utanför centralorten.

Hur beställer jag ett kartutdrag?

Du kan beställa ett kartutdrag direkt via våra e-tjänster. Där hittar du även prisuppgifter och leveranstider.

Beställ kartutdrag

Priser för kartor, mätningstjänster och lantmäteri Pdf, 58.6 kB.

Handläggningstider

Handläggningstiden för beställning av nybyggnadskarta är cirka tre veckor, från det att vi har fått in din beställning. Vid långhelger eller semestrar, eller vid fastigheter större än 2 000 kvadratmeter, kan handläggningstiden vara längre.

Kommunkarta​ med gatunamnsregister

Du kan beställa vår kommunkarta som innehåller ett gatunamnsregister. Kartan finns i tre olika versioner:

  • Plan karta, inplastad (70x100 cm)
  • Plan karta, ej inplastad (70x100 cm)
  • Hopvikt karta (ca 10x18 cm hopvikt)

Vill du beställa en kommunkarta kontaktar du kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se.

Priser för kartor, mätningstjänster och lantmäteri Pdf, 58.6 kB.

Solkartan

Med hjälp av solkartan kan du göra en första bedömning om ditt tak är lämpligt att installera solceller på, var på taket i så fall och få en uppskattning på hur mycket el du skulle kunna producera på ett år.

Taken som vi har räknat på är förenklade. Det innebär att alla detaljer som små takkupor och skorstenar inte finns med. Kartan tar heller inte hänsyn till eventuella skuggeffekter från omgivande träd, byggnader eller liknande.

Om du bestämmer dig för att installera solceller efter att ha kollat på solkartan är det viktigt att göra en besiktning på plats, för att få ett helt korrekt resultat.

Solkartan

Läs mer om solkartan och solceller här

Ritningar​

I kommunens ritningsarkiv finns ritningar för ett stort antal byggnader i hela kommunen.

Om du behöver en ritning över en speciell byggnad kan du alltid kontakta oss för att se om just den byggnadsritningen finns tillgänglig i arkivet och för att eventuellt beställa en kopia.

Ritningskopiorna kostar från 150 kronor och uppåt beroende på bland annat antal sidor.

Anpassade kartor​

Vi kan även ta fram olika kartor på beställning, allt från specialkartor till anpassade kartprodukter för olika ändamål.

Via vårt kundcenter kan du få kontakt med kartavdelningen som hjälper dig från idé till färdig produkt. Vi kan också ge dig ungefärliga prisuppgifter för den karta du tänkt dig.

Sidan uppdaterad 2024-03-11