Ansluta byggvatten

Om du behöver vatten under tiden du bygger hus kan du beställa byggvatten. Det kan användas både till att blanda betong och duscha, men vi garanterar inte att det håller dricksvattenkvalitet. Beställningen gör du till Teknisk förvaltning på Östersunds kommun.

Så mycket kostar det

Du betalar 27 kronor per kubikmeter byggvatten (2024). I de fall vi inte mäter förbruk­ningen så utgår vi från en förbrukning på 30 kubik­meter per bostad/lägenhet. Det inne­bär en total avgift på 810 kronor för 6 månader per bostad/lägenhet.

Tänk på följande

Du får tillgång till byggvatten i 6 månader. Därefter stänger kommunen av vattnet om du inte begärt förlängning.

Du behöver ha en VA-anslutning för att kunna ansöka om byggvatten. Om du inte redan har det behöver du först ansöka om sådan:

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Du behöver också ordna en avstängningsventil och en backventil (minst klass 3) för byggvattnet.

Tänk på frysrisken under vintern. Det är du som är ansvarig för att anslutningen inte fryser.

Har du frågor eller vill veta mer?

Du kan läsa mer på kommunens webb:

VA: Ansluta, bygga nytt och bygga om

Utöver det kan du också kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Så lång tid tar det

Det tar cirka 1 vecka från det att vi tagit emot din kompletta beställning innan vi kan leverera byggvatten. Det förutsätter dock att du redan har en VA-anslutning samt avstängningsventil och backventil (minst klass 3) på plats.

Vi behöver en veckas framförhållning för att vara säkra på att vi har personal som kan sätta igång vattnet. Det kan alltså gå fortare om vi har personal på plats.

Skicka in din beställning

Du beställer byggvatten via vår blankett.

Tänk på att skicka in en komplett beställning där det framgår:

  • vilken fastighet det gäller
  • hur många bostäder/lägenheter det gäller
  • fastighetsägarens kontaktuppgifter och personuppgifter

Detta händer sen

När du har förberett med avstängningsventil samt backventil (minst klass 3) kontaktar du Kundcenter. Då kommer kommunen och släpper på byggvattnet. Observera att det bara är kommunen som får öppna och stänga ventilen. Otillåten öppning och stäng­ning kan leda till polisanmälan.

Du har automatiskt tillgång till byggvatten i 6 månader. Behöver du byggvatten under en längre tid kan du beställa förläng­ning. Du gör det med samma blankett. Har kommunen hunnit stänga av bygg­vattnet innan beställningen kommit in debiterar vi en avgift på 800 kronor för att slå på vattnet igen.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-01-02