Ansluta byggvatten

Om du behöver vatten under tiden du bygger hus kan du beställa byggvatten. Det kan användas både till att blanda betong och duscha, men vi garanterar inte att det håller dricksvattenkvalitet. Beställningen gör du till Teknisk förvaltning på Östersunds kommun.

Börja i god tid

Senast 12 veckor innan du behöver byggvattnet måste din beställning vara inlämnad till kommunen. Det förutsätter dock att du redan har en VA-anslutning.

Om du inte har en VA-anslutning behöver du först ansöka om sådan:
Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Så mycket kostar det

Du betalar 20,31 kronor per kubikmeter byggvatten (2020). Vi uppskattar en förbrukning på 15 kubik­meter vid byggnation av en bostad för ett hushåll. Det innebär en total avgift på 305 kronor för 6 månader.

Så lång tid tar det

Det tar cirka 12 veckor från det att vi tagit emot din kompletta beställning innan vi kan leverera byggvatten.

Tänk på följande

Du behöver ha en VA-anslutning för att kunna ansöka om byggvatten. Du får tillgång till byggvatten i 6 månader. Därefter stänger kommunen av vattnet om du inte begärt förlängning.

Du behöver också ordna en kran för att öppna och stänga vattnet. Byggvatten ska vara utrustad med backventil. Tänk på frysrisken under vintern.

Har du frågor eller vill veta mer?

Du kan läsa mer på kommunens webb:

VA: Ansluta, bygga nytt och bygga om

Utöver det kan du också kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din anmälan

Du beställer byggvatten via vår blankett.

Tänk på att skicka in en komplett beställning där det framgår:

  • vilken fastighet det gäller
  • var anslutningen ska byggas
  • fastighetsägarens kontaktuppgifter och personuppgifter

Detta händer sen

När du har förberett med kran och backventil kontaktar du Kundcenter. Då kommer kommunen och släpper på byggvattnet. Observera att det bara är kommunen som får öppna och stänga ventilen. Otillåten öppning och stäng­ning debiterar vi fastighets­ägaren.

Du har automatiskt tillgång till byggvatten i 6 månader. Behöver du byggvatten under en längre tid kan du beställa förläng­ning. Du gör det med samma blankett. Har kommunen hunnit stänga av bygg­vattnet innan beställningen kommit in debiterar vi en avgift på 800 kronor för att slå på vattnet igen.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-21