Idéburet offentligt partnerskap - IOP

Vad kan din ideella organisation göra för samhället? Genom ett Idéburet offentligt partnerskap kan kommuner, regioner och ideell verksamhet samverka och kreativt möta samhällsutmaningar.

Närbilder på två yngre kvinnor som tittar på varandra. De befinner sig i en stadsmiljö.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan kommuner, regioner och ideell verksamhet. Parterna samarbetar kring en samhällsutmaning där alla parter bidrar med olika resurser. Det kan vara pengar, lokaler, personer, volontärer, material, kunskap eller nätverk. Ingen av parterna ska gå med vinst utan eventuellt överskott återbetalas när ett partnerskap avslutas.

IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster. Denna samarbetsform skapar möjlighet till flexibilitet och kreativa lösningar. Avtalen är utformade för att kunna greppa över komplexa frågor och det finns även goda möjligheter att omformulera dem och ta in fler aspekter, som en från början kanske inte visste om.

Vill du veta mer?

Har du en idé och vill skicka in din förfrågan om samarbete? Eller vill du bara ställa en fråga? Mejla till Jon Söder.

Aktuella IOP:n

Nattvandring

Östersunds kommun och den nationella stiftelsen Nattvandring.nu har sedan årsskiftet 18/19 ingått ett ideburet offentligt partnerskap (IOP) för att förstärka vår samverkan. Målet med partnerskapet är att Östersunds kommun och Nattvandring.nu tillsammans jobbar för att engagera flera vuxna till att nattvandra. Partnerskapet innebär bland annat att Östersunds kommun hjälper till att skapa god samverkan med skola och fritidsgårdar samt ordnar lokaler och fika vid informationsträffar. Nattvandring.nu ansvarar för jackor, försäkring, utbildning, trycksaker och annat som nattvandrare kan tänkas behöva.

Här finns mer information för dig som vill börja nattvandra

Mer information om hur Östersunds kommun och Nattvandring.nu samverkar Pdf, 3 MB.

Övergångsboende för unga utan bostad

Kommunen har tillsammans med Svenska kyrkan jobbat fram en överenskommelse i syfte att erbjuda övergångsboende för ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen. Eftersom varken Migrationsverket eller kommunerna har ett tydligt ansvar att ordna boende för denna grupp, har de hittills hamnat mellan de stödsystem som finns. Överenskommelsen gjordes efter att privatpersoner och organisationer i civilsamhället uppmärksammade kommunen på hur ungdomar fick allt svårare att fokusera på sina studier då många inte vet var de ska bo för natten. Detta IOP har förlängts från den första september 2019.

Mer information om hur Svenska kyrkan och Östersunds kommun samverkar kring övergångsboenden Pdf, 156.6 kB.

Hej främling

Hej främling bidrar med en fördjupad kunskap kring de personer i etableringen som ska matchas mot praktik och arbete i kommunen. Genom sina aktiviteter känner de ofta målgruppen (eller en stor del av den) bättre än vad en arbetsförmedlare eller etableringskoordinator kan göra. Den kunskapen används för att matchningarna ska bli träffsäkrare. Genom Hej främling har nyanlända också fått bättre skolnärvaro och ett nätverk med trygga vuxna etablerade personer. Den populära läxhjälpen dit också många infödda svenskar kommer har också gjort att ungdomar från många olika etniciteter har kunnat träffas.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-31