Idéburet offentligt partnerskap - IOP

Vad kan din ideella organisation göra för samhället? Genom ett Idéburet offentligt partnerskap kan kommuner, regioner och ideell verksamhet samverka och kreativt möta samhällsutmaningar.

Närbilder på två yngre kvinnor som tittar på varandra. De befinner sig i en stadsmiljö.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan kommuner, regioner och ideell verksamhet. Parterna samarbetar kring en samhällsutmaning där alla parter bidrar med olika resurser. Det kan vara pengar, lokaler, personer, volontärer, material, kunskap eller nätverk. Ingen av parterna ska gå med vinst utan eventuellt överskott återbetalas när ett partnerskap avslutas.

IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster. Denna samarbetsform skapar möjlighet till flexibilitet och kreativa lösningar. Avtalen är utformade för att kunna greppa över komplexa frågor och det finns även goda möjligheter att omformulera dem och ta in fler aspekter, som en från början kanske inte visste om.

Vill du veta mer?

Har du en idé och vill skicka in din förfrågan om samarbete? Eller vill du bara ställa en fråga? Mejla till Jon Söder.

Aktuella IOP:n

Nattvandring

Östersunds kommun och den nationella stiftelsen Nattvandring.nu har sedan årsskiftet 18/19 ingått ett ideburet offentligt partnerskap (IOP) för att förstärka vår samverkan. Målet med partnerskapet är att Östersunds kommun och Nattvandring.nu tillsammans jobbar för att engagera flera vuxna till att nattvandra. Partnerskapet innebär bland annat att Östersunds kommun hjälper till att skapa god samverkan med skola och fritidsgårdar samt ordnar lokaler och fika vid informationsträffar. Nattvandring.nu ansvarar för jackor, försäkring, utbildning, trycksaker och annat som nattvandrare kan tänkas behöva.

Här finns mer information för dig som vill börja nattvandra

Mer information om hur Östersunds kommun och Nattvandring.nu samverkar Pdf, 3 MB.

Föreningslots

Östersunds kommun har sen våren 2021 ett IOP med RF-SISU om föreningslots i Torvalla. Stadsdelen har ett lågt föreningsdeltagande bland de som bor där och det finns få föreningar i stadsdelen som riktar sin verksamhet mot områdets barn och unga. Partnerskapet handlar både om att introducera olika former av föreningsverksamhet till ungdomarna, men också att stimulera föreningsverksamhet att etableras i området. Som en del av IOP:t ordnar RF-SISU Street games under sommaren. Det är sex veckor med aktiviteter, tre dagar per vecka, då idrottens föreningsliv bjuder in barn och unga, men även föräldrar att prova på och delta. Tillsammans med Rädda barnen och andra aktörer ordnas även kulturaktiviteter. Street games som evenemang drar upp intresset för de olika aktiviteterna både bland föreningarna och lokalbefolkningen, något partnerskapet hoppas fånga upp för att skapa fler aktiviteter.

Torvalla - På lika villkor

Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö ska alla barn ha samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan diskriminering. Tillsammans med invånarna i Torvalla identifierar Rädda Barnen utmaningar och behov och skapar aktiviteter som de boende själva äger och driver. Rädda Barnen arbetar utifrån sitt koncept På lika villkor för att i samarbete med de lokala invånarna och kommunen bidra till att utjämna orättvisor och möjliggöra bättre levnads- och uppväxtvillkor för barn och unga i Torvalla.

På lika vilkor - Rädda Barnen

Sidan uppdaterad 2023-04-26