Samarbete med civila samhället

Ser du och din ideella förening, organisation eller samfund ett behov som finns i samhället? Har ni idéer på vad som behöver göras? Kontakta Civilsamhälleslotsen så kan vi tillsammans hjälpas åt!

Närbilder på två yngre kvinnor som tittar på varandra. De befinner sig i en stadsmiljö.

Det civila samhället är bra på att identifiera och se olika komplexa behov i samhället. Ofta finns också mycket tankar och idéer på vad som går att göra för att lösa olika samhällsutmaningar. Frivilligorganisationer, ideella föreningar eller arbetsintegrerade sociala företag är därför ett bra komplement till kommunens egna verksamheter och insatser.

En väg in

För att kommunen lättare ska kunna samarbeta med det civila samhället har vi startat Civilsamhälleslotsen. Kommunen vill genom lotsen lättare kunna samarbeta med aktörer i det civila samhället. När du kontaktar Civilsamhälleslotsen har du kontakt med en person i kommunen som tar din idé vidare till representanter från olika förvaltningar.

Integration och ökad sysselsättning

Samarbetet kan till exempel handla frågor som rör integration, sysselsättning för ungdomar, att motverka mäns våld mot kvinnor, att hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden, motverka psykisk ohälsa eller att det ska finnas fler aktiviteter på landsbygden.

Olika sätt att få stöd

Ibland kan det finnas pengar att söka för att genomföra dina idéer. Läs mer här:

Bidrag och föreningsbidrag

Bidrag och stöd vid landsbygdsutveckling

Stiftelser och fonder

Vill du veta mer?

Har du en idé och vill skicka in din förfrågan om samarbete? Eller vill du bara ställa en fråga? Mejla till Jon Söder.

Olika former av samarbeten och företagsbidrag

Vad är idéburet offentligt partnerskap (IOP)?

  • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan kommuner, regioner och ideell verksamhet. Parterna samarbetar kring en samhällsutmaning där alla parter bidrar med olika resurser. Det kan vara pengar, lokaler, personer, volontärer, material, kunskap eller nätverk. Ingen av parterna ska gå med vinst utan eventuellt överskott återbetalas när ett partnerskap avslutas.
  • IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster.
  • Samarbetsformen skapar möjlighet till flexibilitet och kreativa lösningar. Avtalen utformade att kunna greppa över komplexa frågor och det finns även goda möjligheter att omformulera dem och ta in fler aspekter, som en från början kanske inte visste om.

Reserverad upphandling

  • Östersunds kommun kan inte ge stöd eller bidrag till näringsidkare men däremot så kan vi använda oss av så kallade reserverade upphandlingar.
  • Reserverad upphandling är en slags socialt ansvarsfull upphandling. En socialt ansvarsfull upphandling innebär att kommunen kan ställa sociala krav på att den upphandlade aktören till exempel ska ha ett visst antal praktikplatser. En reserverad upphandling är istället utformad så att mindre aktörer ska kunna vinna upphandlingar, om aktören kan erbjuda sådant som kommunen och invånarna behöver, exempelvis arbetsträning eller sociala insatser.
  • Den senare kan vara om kommunen upphandlar städ från en stor aktör så ska de tillhandahålla ett antal praktikplatser. Medan en reserverad är utformad så att en liten aktör kan vinna en liten upphandling då förbehållen är sådana (tex arbetsträning eller andra sociala kvalitéer) att de med sin unika inriktning kan vinna mot de stora.
  • För att minska utanförskapet kan kommunen utforma och rikta upphandlingar till arbetsintegrerande sociala företag. Det är företag som har som mål att hjälpa människor att komma närmare arbetslivet.
  • I en reserverad upphandling kan kommunen till exempel ställa krav på att företaget ska kunna erbjuda visst antal praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Exempel på samarbete idag

Erikshjälpen

Erikshjälpens second hand-butik öppnade i september. Där får 25 personer som står utanför arbetsmarknaden erfarenhet av arbetslivet. Kommunens del i samarbetet är att ha två medarbetare på plats som fungerar som coacher och handledare. Kommunen får också del av de eventuella stadsbidrag och handledararvoden som följer med vissa av deltagarna från Arbetsförmedlingen. Det är kommunens arbetsmarknadsenhet som fördelar de 25 platserna.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-31