Asbest

Asbest, eller eternit som det även kallas, förekommer ofta i husfasader. Asbest tillhör farligt avfall.

Symbol för asbest

I fraktionen Asbest lämnar du exempelvis:

 • eternitskivor för vägg eller tak
 • ventilationsrör från spisfläktar
 • ventilationskanaler
 • isolerade vattenrör
 • fogar och limrester i kakel och golv
 • fönsterkitt

Fraktionen Asbest hittar du:

Mer information om asbest

Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Men när du börjar riva i det frigörs fibrer som bildar ett damm, som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar och kan ge permanenta skador på lungorna. 1976 förbjöds användning av asbest i Sverige.

Hantera asbest

 • Var försiktig när du handskas med asbest. Använd handskar och andnings­skydd/mun­skydd.
 • Yrkesmässig rivning eller bearbetning av asbest eller asbesthaltigt material får enbart ske efter tillstånd från Arbetsmiljöverket.
 • ​Vid inpassering ska du ha med dig ett ifyllt transportdokument. Lägg asbesten på asbesttippen - vi täcker över varje lass asbest som kommer in.

Asbesten ska:

 • vara ren; det vill säga separerad från övrigt byggavfall
 • vara ordentligt inplastad med kraftig plast, typ byggplast
 • vara tydligt uppmärkt (det finns speciell märktejp)
 • hanteras varsamt så att plasten ej går sönder

Var kan man hitta asbest?

Största problemen med asbest uppstår i samband med renovering eller rivning av byggnader. Men det är inte alltid lätt att veta var asbesten finns i byggnaden. Beroende på när byggnaden är byggd kan du dock få en fingervisning:

Var du kan hitta asbest beroende på byggnadens byggnadsår:

Byggnadsår:

Asbest kan finnas i:

1930-talet

Tak- och väggplattor

1910-talet

Papp

1950-talet

PVC-mattor

1950 - 60-talen

Sprutasbest som brandskydd

1940 - 70-talen

Ventilationsanläggningar

fram till 1970-talet

Värmepannor

fram till cirka 1975

Fix- och fogmassa

Källa: Maria Andersdotter, Commodia

Se allt avfall som hör till Asbest

Hela listan

Asbest, Eternit, Fasadplatta av eternit, Fog mellan klinker och kakel, Ventilationsrör av eternit, Ventilationsrör med asbest, Rör av eternit, Eternitplatta, Takplatta av eternit

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-03-04