Biogasanläggning Jämtland Härjedalen

Matavfallet blir till biogas och biogödsel

Skiss på biogasanläggning

Östersunds kommun bygger en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning. Här kan du läsa mer om hur ditt matavfall blir fordonsbränsle och biogödsel – alltså cirkulär ekonomi.

Matavfall är rikt på både energi och näring. I stället för att elda upp matavfallet kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser. Läs mer om själva biogasanläggningen. Där kan du också prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Hur påverkar det mig?

Du sorterar ut matavfallet och vi tar hand om det. På så sätt gör du en insats för miljön! Matavfallet tas om hand lokalt och vi får lokalt producerat fordonsbränsle och biogödsel.

Men matavfallet måste vara rent, det får inte finnas plast eller annat skräp i det för då fungerar inte rötningen av matavfallet. Vi har nu papperspåsar till matavfallet för att rötningsprocessen ska fungera.

Gödsel från ditt matavfall ska spridas på åkern

I en biogasanläggning behandlas matavfall och annat biologiskt avfall som till exempel trädgårdsavfall. Det blir både biogas och något som kallas för rötrest. Biogasen hanteras genom uppgradering till fordonsgas. Rötresten bearbetas till biogödsel, alltså ett biologiskt/naturligt gödsel, som vi kan använda för att gödsla på åkrarna.

För att det ska bli ett bra biogödsel vill vi inte ha plast eller annat skräp som metaller, sand eller kemikalier.

En påse matavfall, som ofta väger runt 2 kg, blir till fordonsgas som räcker till 4 km i en personbil och biogödlset innehåller tillräckligt med kväve och fosfor som behövs för att odla vete som kan bli till mjöl för 20 kanelbullar.

Bullar med pärlsocker på

Vad är matavfall?

Matavfall – det är skal från frukt och grönsaker, kaffesump med filter, tepåsar, teblad och matrester, hushållspapper och servetter. Det går också bra med snittblommor men inte krukblommor. Jord fungerar inte i rötgasanläggningen.

Vi ska inte skapa matsvinn, men det finns ändå sådant som inte går att äta upp - bananskal till exempel. Det ska stoppas i tunnan för matavfall.

Läs mer om matavfall och få hjälp att sortera ditt avfall.

Matåtervinn så får vi matåtervinst

En krans av färgglada matrester, grönt äppelskrutt, gult bananskal, orange morotsbit, en tepåse och så ett par träd. I mitten står det mat-åter-vinst.

Tidplan

2023 - 2024

Byggnation av anläggningen pågår. Anläggningen är driftsklar våren 2025.

Sidan uppdaterad 2024-04-02