Kabel

De flesta elkablar innehåller metaller, främst koppar och aluminium. Höljet är oftast av plast men det finns även med blymantlad in- eller utsida.

Symbol för kabel

I fraktionen Kabel lämnar du exempelvis:

  • elkabel
  • kopparkabel
  • sladdar

Se allt avfall som hör till Kabel

Hela listan

Antennkabel, Blandkabel, Sladd, Elsladd, Lampsladd, Scartkabel, TV-kabel, Kopparkabel

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-03-13