Spillolja

I spillolja räknas olika smörj-, skär- och bränsleprodukter som
smutsats ned, förbrukats eller på annat sätt mist sina egen­skaper och inte längre kan användas för sitt ursprung­liga ändamål. Spilloljan är brandfarlig och räknas som farligt avfall.

Symbol för spillolja

I fraktionen Spillolja lämnar du exempelvis:

  • hel- och halvsyntetiska smörjoljor
  • mineraloljor

Du kan lämna 20 liter spillolja som uppstått för privat bruk på återvinningscentralerna.

Fraktionen Spillolja hittar du:

Se allt avfall som hör till Spillolja

Hela listan

Hydraulolja, Motorolja, Spillolja, Smörjmedel

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-07-03