Beställ hämtning av avfall med godkända entreprenörer

Här är alla entreprenörer som vi hittills godkänt för avfallshämtning. Du som är fastighetsägare till bostadshus eller privatperson kontaktar lämplig entreprenör för hämtning av ditt avfall.

Dessa entreprenörer uppfyller de regler och villkor som vi har för att ditt avfall ska kunna behandlas och transporteras enligt svensk lag.

Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive kategori.

Listan uppdateras så fort en entreprenör blivit auktoriserad (godkänd).

Läs mer om du vill veta mer om vad auktorisation är, eller vill bli godkänd för avfallshämtning.

Förpackningar och returpapper från 2024-01-01

Denna tjänst kan fastighetsägare till flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter beställa.

Här är länkar till e-postmeddelanden för att ta kontakt.

Bra att veta

 • När du beställer tjänsten tecknar du avtal direkt med entreprenören.
 • Tjänsten kan aldrig bli dyrare än vad som står i maxtaxan i den årliga avfallstaxan från och med 2024. Maxtaxan är 200 kronor (inklusive moms) per tömning och behållare för 2024.
 • Har du redan avtal med ett företag som är auktoriserat här så kommer avtalet att fortsätta gälla.

Information om rabatt för flerbostadshus med full sortering finns här.

Grovavfall, elektronik och farligt avfall

Fastighetsägare till en- och flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, specialbostäder samt privatpersoner kan beställa hämtning av:

Beställ hämtning av:

Beskrivning


Sortering


Skrymmande avfall

 

 

 

 

 


Det är för stort för att läggas i en soppåse i den vanliga insamlingen av restavfall, t ex skumgummi, tapeter, presenningar

 

 

 


Sortera i:

Skrymmande elektronik

 

 


Exempel: Stor elektronik som tv-apparater, kylskåp;

eller större mängder (mer än 50 liter) hushållselektronik efter insamling flerbostadshuset.

Tjänsten gäller inte batterier och ljuskällor. Hämtning av detta beställs här.

 

Ej återvinningsbart

Sådant som inte brinner som glas, porslin, keramik


Trädgårdsavfall, som inte innehåller invasiva växter


Det som växer i en trädgård.

 

 

Sortera trädgårdsavfallet i "gräs och löv" respektive i "ris och grenar"

 

Invasiva växter

 


Växter som förts hit av människan och som sprider sig och tar över hela områden.


Packa de

invasiva växterna

täta och stängda påsar.

 

Bygg och rivningsavfall

 

 


Kan bara beställas för hämtning av det avfall som blivit när privatpersoner själva har byggt och rivit. Tjänsten får inte användas när en hantverkare är anlitad.


Sortera upp det enligt lagkrav på sortering som finns beskrivna här.

 

 

Vad är det för kostnader?

Behandlingskostnad ingår

Kostnaden för behandling ingår i grundavgiften som kunden redan betalar, på samma sätt som om kunden lämnat avfallet på sorterat på återvinningscentralen. Precis som på återvinningscentralen ska kunden sortera i behållarna, om inte entreprenören erbjuder en tjänst för sortering. I så fall betalar kunden för sorteringen, men inte för behandlingen. Även om entreprenören erbjuder en tjänst för sortering kan det finnas krav på vad som får slängas.

Felsortering kostar

Avfallet måste vara sorterat enligt anvisningarna. Om det är felsorterat när det kommer till avfallsanläggningen så klassas avfallet som osorterat och kunden får betala behandlingsavgift för osorterat avfall inklusive eftersortering.

Om det finns elektronik eller farligt avfall där det inte ska finnas eller om felsorteringen inte upptäcks vid invägningen på avfallsanläggningen så kommer kunden även att få betala en felsorteringsavgift.

Fakturan kommer från entreprenören

Entreprenören fakturerar kunden för transport och eventuell sortering.

På fakturan finns också eventuella kostnader för osorterat avfall och felsorteringsavgifter.

Beställ hämtning i e-tjänsten;

Här är länkar de godkända entreprenörerna:

Bra att veta

 • Frågor om fakturering och hantering av beställningar ställer du direkt till entreprenören.
 • Hämtningen kan aldrig bli dyrare än vad som står i maxtaxan i den årliga avfallstaxan. Behandlingen är gratis - förutsatt att det är rätt sorterat.
 • Hämtning av mindre mängder elektronik och farligt avfall kan beställas här.

Beställ hämtning av farligt avfall och smått elavfall

Hushållen och fastighetsägare till flerbostadshus kan beställa hämtning av farligt avfall och smått elavfall. Det gäller hämtning av max

 • två papperskassar som väger max 10 kg
 • helst ska det farliga avfallet vara i sina originalförpackningar, annars måste det vara väl uppmärkt
 • kemikalier av olika sort ska förvaras åtskiljt så att de inte kan blanda sig. Packa gärna de olika kemikalierna i olika påsar eller lådor i kassarna
 • litiumbatterier ska ha tejpade poler

Kostnaden för hämtning finns här.


Vi kan behöva ringa upp och ställa frågor.

Gata och ort.
Vad är det för avfall?  * (obligatorisk)
Vad är det för avfall?
Välj en eller flera.

Så att vi kan skicka bekräftelse på beställningen

Tömning av fettavskiljare och sugbart latrin, från 2024-01-01

Denna tjänst kan fastighetsägare som har fettavskiljare beställa. Det kan också vara den som tillhandahåller latrintankar till toaletter utan vattenspolning t.ex. bajamajor och byggtoaletter.

 • Avloppsservice Godén och Byström AB, 063 - 10 90 00, e-post: info@avloppsservice.se
 • Reaxcer AB, 063 - 57 45 00, e-post: info@reaxcer.se

Bra att veta

 • När du beställer tjänsten tecknar du avtal direkt med entreprenören.
 • Tjänsten kan aldrig bli dyrare än vad som står i maxtaxan i den årliga avfallstaxan från och med 2024.
Sidan uppdaterad 2024-07-14