Tips och aktuellt om återbruk, avfall och återvinning

Här hittar du tips, nyheter och kampanjer som rör avfall och återvinning

Tips om sophämtning med mera

Tips för sophämtning på vintern

Skotta fram kärlen, låt inte påsarna frysa fast. Läs om vad du måste göra för att sophämtningen ska fungera under vintern

Kärl med snö på locket

Betala inte två gånger för dina förpackningar

Bild med texten: Att slänga sina förpackningar i soppåsen är som att köpa årskort till sin favoritsport men ändå betala inträdesbiljett.

Är det särskilt smart? Läs mer om vad vi menar längre ner på sidan.

Ta egen låda till hämtmat

Logga skräpplockardagar

Att ta med egen låda för hämtmat minskar engångsförpackningarna!

66 stycken av 90 tillfrågade restauranger i Östersunds kommun säger att det är okej att köpa mat från dem i egen matlåda eller mugg.

Läs i rapporten vad som gäller om egen matlåda Pdf, 269.3 kB..

Släng inte dina kläder

Poster för kampanjen Europa minskar avfallet

Du vet väl om att för att producera ett par jeans går det åt många 1000 liter vatten? Kläderna produceras ofta i länder där vatten är en bristvara. Så du släng inte dina kläder för att låta dem brinna upp!

Avfall VA har gjort en kartläggning av vilka möjligheter det finns att återbruka och återvinna kläder i Östersund. Läs rapporten här. Pdf, 586.9 kB. Det kan mycket väl finnas fler ställen som borde ha varit med i rapporten - hör gärna av er via Kundcenter.

Sortera ditt avfall - broschyr

Nu finns en ny sopsorteringsguide som också ger tips om hur man får det att fungera med matavfallspåsen. Sortera ditt avfall - så här enkelt är det.

Matavfallspåse i korg med ögon, mun, armar och ben. Den ser ut att röra på sig medan matavfall faller ner i påsen.

Matavfall i papperspåsar

Läs om var du kan hämta matavfallspåsar och korgen. Och få tips om hur du får matavfallpåsen att fungera.

Illustration av återvinningsstation

Trädgårdsavfallet kan berika dina odlingar och rabatter

Gör jord av gräsklipp, löv, kvistar och grenar från din egen trädgård.

Här får du tips på hur trädgårdsavfallet kan bli till nytta i din trädgård

Gräs och vissna prästkragar

Aktuellt om återbruk, avfall och återvinning

Planglas kan materialåtervinnas

Nu kan företagare sortera ut planglas på Gräfsåsen och privatpersoner på återvinningscentralen i Odenskog.

Läs mer om planglas.

Trasiga glasrutor i en hög.

Kommunen hämtar förpackningarna 2024

Från januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar på återvinningsstationer och i soprum. Fram till dess är det förpacknings och tidningsinsamlingens (FTI) ansvar.

Läs vad det betyder för ägare av villor och flerbostadshus.

Illustration av återvinningsstation

Kretskortet - en obemannad återvinningscentral

Om du har ett Kretskort kan du besöka återvinningscentralen i Lit under samma tider som återvinningscentralen i Odenskog är öppen.

Läs mer om vårt kretskort och den obemannade återvinningscentralen.

Gul vägg med stora skyltar för information om farligt avfall. På golvet står stora blå behållare för farligt avfall

Så här sorterar vi i Östersund vårt avfall

Logga skräpplockardagar

Senaste analysen av innehållet i soppåsarna gjorde vi 2022. Läs mer om analysen och resultatet här.

Vad händer med insamlad plast?

Vi sorterar ut plast som pulkor och plastmöbler för sig på återvinningscentralen i Odenskog. Vi skickar iväg den till entreprenör för sortering och återvinning.

Läs mer om plaståtervinning.

Plaststol som symbol för plast, lila bakgrund

Kretsloppspark för att minska avfallet

Kretsloppspark är ett ställe där det du inte längre vill ha kan få ett nytt liv och bli återanvänt, återvunnet eller i sista hand faktiskt bli ett avfall.
Vid en Kretsloppspark kommer det också att finnas en återvinningscentral och det behöver vi för den i Odenskog är för liten.

Läs mer om arbetet för en Kretsloppspark.

Schematisk bild med olikfärgade ytor inom en oval. Ytorna har text med: Försäljning i stadskärnan, etableringsyta för partners, pedagogisk park, återbrukscentrum, materialåtervinning, logistik och parkeringFörstora bilden

Biståndskuren är stängd

Biståndskuren på Odenskogs återvinningscentral är stängd sedan 30 juni 2023. Lämna istället återbruk direkt till biståndsorganisationer.

Läs mer om återbruk.

Ett ljusgrönt skjul med öppen framsida. I skjulet finns det möbler och leksaker på golv och vägghyllor.

Vi byter symbol och namn på avfallet

Det finns symboler och namn på avfallsslag som alla kommuner i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kan använda sig av. Det är många som har börjat använda dem, och nu gör Östersunds kommun det också.

Se symbolerna och namnen och lär dig mer om sortering

Vit ihopknuten soppåse på svart bakgrund. Text restavfall

Plocka skräp

Logga skräpplockardagar

I april tinar skräpet fram och Håll Sverige rent bjuder in till skräpplockningskampanj under våren.

Matavfallspåsar och korg

Papperspåse för matavfall står i en grön korgliknande plastbehållare.

Den korg och de matavfalls­påsar du behöver hemma kan du hämta kostnadsfritt på återvinnings­centralerna i Odenskog, Lit och Brunflo, på biblioteken i Östersund, Torvalla, Brunflo och Lit samt i kommunens reception på Rådhusgatan 21.

Från hösten 2021 har vi bytt till papperspåsar för matavfallet.

Påsar till matavfallet

Påsarna vi lämnar ut är anpassade till korgen för matavfall och rymmer 9 liter. De finns i buntar om 80 påsar.

Håller matavfallspåsarna?

Matavfallspåsar måste stå luftigt för att hålla, annars blöts de sönder. Använd korgen som du får till påsen. Stoppa aldrig matavfallspåsen i en plastpåse! Den plastpåsen kommer inte att komposteras, eller rötas.

Fryser papperspåsen fast i sopkärlet på vintern?

Jo, det kan hända att papperspåsen fryser fast i matavfallskärlet på vintern. Samma tips gäller för matavfallspåsar för papper som för bioplast.

Hur använder jag papperspåsarna?

Papperspåsarna måste stå luftigt. Använd gärna korgen som du kan hämta på återvinningscentralen eller på kundcenter. Du kan vika ner kanten på papperspåsen så blir den stadigare. Ställ den sedan i korgen. Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen. Det ska ju bara vara matavfall, kaffesump, teblad och hushållspapper i matavfallspåsen. Inuti påsen finns en streckad linje, fyll bara på med matavfall upp till den linjen. Då blir det tillräckligt mycket påse kvar att rulla ihop eller vika ihop. Påsen kan behöva bytas varannan eller var tredje dag.

Matavfallet behöver luft

Matavfall som får torka upp luktar mindre och påsen håller bättre. Så låt din matavfallspåse få luft genom att ha den i ett kärl som ventilerar. Lägg inte på något tätt lock.

Beställ matavfallspåsar

Fastighetsägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar kan få större mängder matavfallspåsar och korgar levererade till fastigheten.

Läs mer om vår service till flerbostadshus

Vad händer med den insamlade plasten?

Symbol för hårdplast, en trädgårdsstol

Fortsätt att sortera ut plasten. Bara då är det möjligt att återvinna den. Om plasten är inblandad i restavfallet som går direkt till förbränning så kommer plasten inte att återvinnas alls. Det sker utveckling som leder till bättre sortering och därmed ökad återvinning av plasten.

Så vad händer med plasten?

På återvinningscentralen i Odenskog samlar vi in plast för sig. Det är till exempel pulkor och plastmöbler, alltså inte förpackningar. Plasten går vidare till en entreprenör som sorterar upp den för att den ska återvinnas. Tyvärr är det inte så stor andel som kan återvinnas. Men kommunen för dialog med flera aktörer för att få till en bättre återvinning av plasten.

Det är svårt att sortera upp plasten och en anledning är att det finns så många olika sorter. En del plaster går inte heller att återvinna. Men det pågår flera initiativ och teknikutvecklingen går framåt för att förbättra sortering och återvinning.

Brödpåsar och andra plastförpackningar måste sorteras ut

Förpackningarna* ska lämnas till återvinningsstationens container. Det kravet har gällt sedan mitten av 90-talet. Andelen plastförpackningar som återvinns är högre än för övrig plast. Återvinningen är fortfarande ganska låg, cirka 30%. Men en stor förändring förväntas då plastindustrin gör en stor satsning på en ny sorteringsanläggning där Sveriges alla plastförpackningar ska kunna sorteras

*Förpackningar är det som innehåller det du ville köpa, som brödpåsar, ketchupflaskor, lådor med skruv.

Analys av innehållet i soppåsarna

Avfall Återvinning gör regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; så kallade plockanalyser. Det gör vi för att följa upp hur bra vi i Östersund är på att sopsortera. Under hösten 2022 gjordes den nionde plockanalysen på restavfall till förbränning, då vi tittade på både villor och flerbostadshus. Vi gjorde också en analys på matavfallet.

Resultat 2022 års plockanalys av soptunnorna

Avfallet som samlades in togs både från flerfamiljshus och villor och undersöktes var för sig. Procenten som nämns är baserade på sopornas vikt, det vill säga viktprocent. Om man slår ihop resultatet för både villor och flerfamiljshus så kan vi se att 43 procent av restavfallet och 95 procent av matavfallet är rätt sorterat.

Det skiljer sig lite mellan hur villahushåll och flerbostadshus sorterar. Speciellt när det gäller restavfallet.

Restavfall - vi kan halvera mängden som körs till Sundsvall

Resultatet från analysen visar att soppåsen som de som bor i villa slänger i restavfallstunnan innehåller 53 procent rätt sorterat avfall. I flerfamiljshusen är 45 procent av restavfallet rätt sorterat.

Resten av soppåsen fylls till mesta delen upp av förpackningar och matavfall. I flerfamiljshusen slängs något mer matavfall i restavfallspåsen än i villahushållen.

Plockanalysen visar alltså att om alla skulle sortera ut sina förpackningar och matavfall mer noggrant så skulle vi kunna halvera den mängd sopor som hamnar i restavfallskärlet.

Restavfall körs idag till Sundsvalls förbränningsanläggning och eldas upp till fjärrvärme. Vi skulle alltså kunna halvera antalet transporter dit om vi alla hjälptes åt att sopsortera bättre.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större

Matavfall - plast orsakar problem

När det gäller matavfall så skiljer sig andelen rätt sorterat matavfall bara någon enstaka procent mellan villor och flerbostadshus. Det ligger runt 95 procent.

Det som hamnat fel i matavfallet är till stor del trädgårdsavfall men också plastförpackningar och plastpåsar. Det kan verka som att mängden plast är så liten så att det inte borde spela någon roll, men det gör det.

Idag komposterar vi matavfallet till jord. Jorden använder vi sedan till att täcka över vår gamla deponi på Gräfsåsens avfallsanläggning. Tyvärr kan jorden inte användas till varken anläggning av parker, fotbollsplaner, odlingar eller planteringar just på grund av plasten.

I framtiden kan plasten fortsätta orsaka problem då matavfallet ska rötas i en biogasanläggning.

I plockanalysen räknar man också i viktprocent. Plast väger lite men tar stor plats. Därför visar inte riktigt analysen hur stort problemet med plast i matavfallet är.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större

Läs mer i miljörapporten

I Östersunds kommuns miljöredovisning från 2022 kan du läsa mer om plockanalysen och hur vi jobbar med avfallsfrågor.

Sophämtning vintertid

Två sopkärl för restavfall och matavfall och texter om att locken är avsopade, kärlen står med en halvmeters mellanrum och det är skottat både framför och bakom kärlen och de står en bit framför häcken

Det är många rätt på bilden ovanför!

  • Det är skottat både framför och bakom sopkärlen så att de går att lyfta sopbilens robotarm. De här sopkärlen töms med en sidlastare och har därför locköppningen vänd ut mot vägen. Om sopkärlen töms med en baklastande bil och personalen ska dra dem till bilen, då är det också viktigt att det är en skottad väg mellan sopkärlen och bilen. Du vet säkert hur tungt det är att dra dina sopkärl i snön! Vår personal drar flera hundra varje dag.
  • Locken är avsopade. Det snöade hela dagen när bilden togs, så det blev ju ny snö på locken, men nattens två decimeter var i alla fall bortsopade.
  • Sopkärlen står en bit ifrån varann. På så sätt får sopbilens robotarm tag i ett kärl i taget.

Om det är halt, då måste det sandas också, så att sopbilen kan stanna och starta vid dina sopkärl och om personal ska hämta sopkärlet ska de inte behöva halka.

Soppåsar och matavfallspåsar fryser fast i sopkärlet

Tips för att undvika att påsarna fryser fast i sopkärlen är

  • att skaka på matavfallskärlet ibland
  • att lägga äggkartonger av papper i botten av kärlet
  • att inte lägga blöta påsar i soptunnan på vintern. Ställ ut påsarna i förväg om du har möjlighet, så att de fryser ihop innan du lägger dem i soptunnan. Eller låt det blöta rinna av innan du stoppar matavfallet i påsen.
  • att du kan lägga hushållspapper och servetter i matavfallspåsen. Ja, inte det papper du har använt för att torka av motorolja eller annat farligt med, men snorpapper och papper för matrester.

Det är ditt ansvar som kund att soppåsarna ligger löst i sopkärlet.

Lycka till!

Nu börjar vi sortera ut planglas

Nu sorterar vi ut planglas separat för att kunna materialåtervinna det istället för att lägga det på deponin. På Gräfsåsen tar vi emot glas från företagare och på Odenskog tar vi emot glas från privatpersoner. Men glaset ska vara rent.

- Vi tar emot nästan allt glas, dock inte kristall eller keramiskt glas som till exempel spishällar, säger Robin Pettersson, arbetsledare på återvinningscentralerna.

Däremot tar vi emot fönster, bilrutor, spegelglas, färgat planglas och armerat glas. Det får inte vara med något trä, gummi, metall, keramik, sten, porslin eller textilier.

Genom att sortera ut planglaset så blir det ännu mindre som läggs på vår deponi. Istället kan glaset materialåtervinnas!

En hög av trasiga förnsterrutor
Symbol för planglas på en blå bakgrund

Betala inte två gånger för dina förpackningar

När du köper mjölk, batterier eller tandkräm så betalar du inte bara för innehållet. Du betalar också litegrann för själva förpackningen. De pengarna går i sin tur till kostnaden för insamlingen och återvinningen av förpackningen.

Sortera förpackningen och få mindre restavfall

Om du lägger din förpackning bland restavfallet i den vanliga soppåsen betalar du för förpackningen en gång till. Alla som bor i Östersunds kommun betalar en avgift för att få sina sopor hämtade. Om du har en egen soptunna betalar du för varje tömning av tunnan, som du måste tömma mycket oftare om du slänger en massa förpackningar i den. Om du bor i flerbostadshus ingår oftast avgiften för sophämtning i din hyra.

Soppåsarna med restavfall kör vi till Sundsvall där de eldas upp och blir värme. Ju mer sopor vi måste köra dit, desto dyrare blir avgiften för sophämtningen.

Så sortera ut förpackningarna, oavsett om du bor i villa eller flerbostadshus. Det lönar sig för alla.

Bilder på olika typer av förpackningar och texten "Sortera dina förpackningar, bra för både plånboken och miljön".

Skräpplockardagar

Man kan ju fråga sig varför det här skräpet ligger här. Men det ska inte ligga kvar i alla fall - låt oss hjälpas åt att plocka upp det!

logga för Skräpplockardagarna

Skräpplockardagar 2024

När snön har tinat bort på riktigt då kommer skräpet fram, då är det dags att göra en insats.

Anmäl er skola eller förskola till skräpplockardagarna.

Efter att du skickat in din anmälan kommer ett bekräftelsemejl med information. Efter anmälan får ni tillgång till bland annat undervisningsmaterial i form av affischer, bilder till sociala medier och ett föräldrabrev som vi kan skicka till vårdnadshavare. Ni får också tillgång till olika belöningar, till exempel diplom och medaljer.

Vilken dag ni plockar skräp bestämmer ni själva.

Läs mer och anmäl er till Skräpplockardagarna!

Två flickor som går fyller en stor säck med skräp på en blåsig strand.

Sortera skräpet redan när ni plockar

Det mesta skräpet är förpackningar som går att återvinna! Mindre mängder sorterat skräp kan ni slänga i er egen sopsortering. Om ni får mycket skräp kan vi på Avfall Återvinning och Lundstams se till att ert sorterade och väl uppmärkta skräp blir hämtat.

Hur du sorterar sopor?

När ni plockat skräp färdigt för i år; fyll i formuläret nedan och beställ hämtning. Det är den vanliga insamlingsbilen eller en servicebil från oss eller Lundstams som kommer och hämtar ert skräp. I möjligaste mån hämtas skräpet i samband med ordinarie hämtning. Ge oss en veckas framförhållning så vi kan planera in hämtningarna. På landsbygden försöker vi hitta den smidigaste lösningen så vi slipper köra extra.

Har ni sorterat ert skräp * (obligatorisk)
Har ni sorterat ert skräp


Vilka avfallsslag har ni hittat och sorterat ut?
Vilka avfallsslag har ni hittat och sorterat ut?
Är de uppmärkta säckarna/påsarna framställda synligt vid eller i sopbod eller liknande?
Är de uppmärkta säckarna/påsarna framställda synligt vid eller i sopbod eller liknande?Sidan uppdaterad 2024-04-02