­Så här sorterar du på återvinnings­­centralen

Sortera soporna enligt instruktionerna nedan redan när du plockar ihop dem. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen och minskar köbildning.

Dela upp sopor med blandade material. Till exempel en dammsugare har ett metallrör, en plastslang och en motor med lång sladd.

Genomskinliga säckar

Lägger du sopor i säckar ska du sortera soporna i genomskinliga säckar. Då ser personalen på återvinningscentralen att du har sorterat rätt. Kommer du med svarta sopsäckar får du tömma innehållet i rätt container. Personalen hjälper dig med sorteringen om du är osäker.

Allt tar vi inte emot

Tänk på att allt går inte att lämna på Återvinningscentralerna. Den vanliga soppåsen under diskbänken slänger du i soptunnan hemma. Förpackningar och tidningar ska lämnas till en återvinningsstation som oftast finns i anslutning till våra återvinningscentraler. Asbest ska till Gräfsåsens avfallsanläggning.

Sortera så här på återvinningscentralerna

Det är lite olika förutsättningar på de olika återvinningscentralerna. Till exempel tar vi bara emot lastpallar i Odenskog. I Lit och Brunflo får du lämna lastpallar till träcontainern. Se vad vi tar emot på respektive återvinningscentral här:

Pantburkar och flaskor

Flaskor och burkar med pant kan pantas i pantamera-automaten på återvinningscentralen i Odenskog.

Där kan du panta säckvis på bara  några minuter och du kan välja att ta ut din pant på ditt swish-konto, eller via ClearOn betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta livsmedelsaffärer. Men du kan också skänka panten till Hej främling, Min stora dag eller Sjöräddningssällskapet.

Du kommer åt pantmaskinen när återvinningscentralen är öppen.

Bildäck tar vi emot i Odenskog

När du köper nya däck lämnar du dina gamla till däckverkstan. Däck med och utan fälg tar vi emot på återvinningscentralen i Odenskog. Fälgar tar vi emot som Metaller.

Skrotbilar ska till bilskroten

Måste du skrota gamla trotjänaren eller har du gamla bildelar? Vänd dig till en bilskrot som skrotar på ett miljömässigt riktigt sätt. Om du kan sortera bildelarna utifrån material och de inte innehåller olja eller andra vätskor tar våra återvinningscentraler emot det.

Symbol för metall

Metaller

Metallskrot har ett högt värde i återvinningsbranschen. Det säljer vi med en liten förtjänst.

Här slänger du saker som består av minst 70 % metall. Bord med metallunderrede, strykbrädor, bäddsoffor kan slängas här - men det bästa är om du skruvar isär materialen. Viss elektronik som till största delen består av metaller som exempelvis elelement, lysrörsarmaturer och köksfläktar ska slängas här (de tas omhand på ett miljömässigt sätt). Metallförpackningar som är för stora för återvinningsstationernas inkast, som exempelvis tomma färghinkar.

Det här tar vi inte emot i metall:

Konservburkar - det är förpackningar och lämnas på återvinningsstationen

Pantburkar - ska lämnas till pant


Trädgårdsavfall

7 symboler för olika trädgårdsavfall

Blanda inte grovt och fint trädgårdsavfall; det grövre måste vi krossa innan kompost­ering. Lämna inte trädgårdsavfall i säckar. Behöver du förpacka; använd säck som du tömmer på återvinningscentralen. Den tomma säcken kan du slänga i behållare på plats. Trädgårdsavfall får inte läggas i kärlet för matavfall.

Dumpa inte trädgårdsavfall

Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall i skog, dungar, parker eller mark som inte är din egen. Det räknas som nedskräpning och medför en förfulning men också en okontrollerad spridning av invasiva växter.

Sortera varje-dag-sopor också

Sopor som uppstår varje dag ska precis som grovsoporna sorteras. I sopsorteringsguiden får du veta hur.

Sidan uppdaterad 2024-04-02