Plan för hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi, avfallsplanen

Det är dags att revidera avfallsplanen som i Östersunds kommun heter Program och Strategi för avfall.

Alla kommuner ska ha en avfallsplan som ska hållas aktuell. Det ska vara en plan för mål och åtgärder för att förebygga avfall och hantera det avfall som kommunen ansvarar för. Men också mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning. Den omfattar främst avfall från hushållen och kommunens egna verksamheter, men också en översikt över avfall från verksamheter och företag.

Förslagsbrevlåda

Har du ett förslag på åtgärd för att vi ska kunna bli avfallsfria i Östersund så får du gärna skicka in det på avfallsplan@ostersund.se.

Högar av avfall på Gräfsåsen

Workshop: Nu gör vi Östersund avfallsfritt

Östersunds kommun sparkar igång arbetet med en plan för hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi - en avfallsplan.

Läs mer om workshopen som är den 21 maj.

Anmälan är stängd.

Trappa med numrerade steg i olika färger

Mål som berör avfallsplanen

Det finns redan ett antal mål som berör avfallsplanen i Östersunds kommun. Det är kommunens egna mål för klimat och miljö, nationella mål och mål på EU-nivå och de globala målen.

Här listar vi de mål som är mest relevanta för Östersunds kommun.


 

Sidan uppdaterad 2024-05-17