Latrin

För att kunna lämna latrin måste du använda ett godkänt och tätslutande latrinkärl. Kärlet ska vara rengjort på utsidan och det måste vara fritt från påsar och tejp innan du lämnar in det.

Symbol för latrin

I fraktionen Latrin lämnar du:

  • godkända och tätslutande latrinkärl

Fraktionen Latrin hittar du:

Se allt avfall som hör till Latrin

Hela listan

Latrin

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-01-03