Mediciner

Överblivna läkemedel ska lämnas in på apotek. De ska inte spolas ned i toaletten eller slängas i soporna. Kanyler lämnar du i särskilda kanylburkar på apoteket.

Symbol för medicin

Till mediciner räknas exempelvis:

  • värktabletter
  • antibiotika
  • cytostatika
  • inhalator
  • munskölj
  • naturläkemedel
  • nässpray
  • sprutor med kanyl

Mediciner lämnar du:

  • till apotek

Se allt avfall som hör till Mediciner

Hela listan

Antibiotika, Cytostatika, Inhalator, Läkemedel, Medicin, Munskölj med innehåll, Naturläkemedel, Nässpray med innehåll, Spruta med kanyl, Värktablett, Inhalator med innehåll

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-03-13