Gips

Gips ska lämnas i fraktionen Gips på din återvinningscentral. Lägg aldrig gips bland ditt restavfall – det bidrar nämligen till försurande utsläpp vid förbränning.

Symbol för gips

I fraktionen Gips lämnar du exempelvis:

  • gipsskivor
  • rivningsmaterial med gips

Avlägsna eventuella säckar som gipset ligger i innan du slänger det.

Se allt avfall som hör till Gips

Hela listan

Gips, Gipsskiva, Slipdamm från gips

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-03-19