Impregnerat trä

Impregnerat trä räknas som farligt avfall och därför måste du sortera ut det från övrigt avfall. Du får däremot inte lämna trä som inte är impregnerat i denna fraktion.

Symbol för impregnerat trä

I fraktionen Impregnerat trä lämnar du exempelvis:

  • tryckimpregnerat trä
  • slipers
  • telefonstolpar

Se även:

Se allt avfall som hör till Impregnerat trä

Hela listan

Impregnerat trä, Impregnerat virke, Järnvägsslipers (små mängder), Slipers, Telefonstolpe (små mängder), Trallvirke, Tryckimpregnerat virke, Tryckimpregnerat trä

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-03-19