Avfall från flerbostadshus

Kärl för avfall och svart bård på väggen

Alla flerbostadshus ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss. I abonnemanget ingår hämtning av matavfall och restavfall till förbränning. Korgar och påsar till matavfallet ingår också samt tillgång för de boende till våra kostnadsfria återvinningscentraler i Odenskog, Lit och Brunflo. Förpackningar och tidningar hämtas av kommunens godkända entreprenörer.

Från 1 januari 2024 så är det kommunen som har ansvar för insamling av förpackningar. Läs mer om hur insamlingen kommer att gå till.

Sophämtning och sopsortering i flerbostadshus

Detta hämtar kommunen:

Matavfall

Farligt avfall

Farligt avfall

Lådorna för farligt avfall kommer att avvecklas. I stället hänvisar vi privatpersoner till miljöskåp som finns i en del livsmedelsaffärer, återvinningscentralerna och batteriholkar som ofta finns på återvinningsstationerna.

Att transportera farligt avfall kräver tillstånd.

Restavfall till förbränning - det är det som blivit över när matavfall, farligt avfall och förpackningar är utsorterade.

Tunga och skrymmande sopor - grovavfall. Kommunen godkänner entreprenörer för att hämta grovavfall i soprum och hos privatpersoner.

Annat avfall och andra grejer

Återbruk och bistånd - sånt som är användbart för andra kan du sälja eller ge bort.

Förpackningar hämtas av entreprenör. Efter årsskiftet 2023/2024 är det kommunen som ansvarar för insamlingen av förpackningar, men det kommer att utföras av entreprenör.

Er fastighetsansvarige vet vad som får ställas i ert grovsoprum.

Förpackningar och tidningar hämtas av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenör. Har ni inte kärl för förpackningar och tidningar i fastigheten ska sådant lämnas på en återvinningsstation.

Julgranen, påskriset och jorden från balkonglådan

ska inte kastas i matavfallskärlet. Vad gör ni med sånt? Jorden kan man lägga under buskarna på gården och julgranar samlas kanske ihop för gemensam transport. Fastighetsansvarige har säkert en bra lösning.

Välsorterat, snyggt och prydligt

Ett soprum ska vara snyggt och prydligt med sorterade sopor i lagom stora kärl. Då blir det trevligare för er att lämna sopor och för oss att hämta. Kommunen erbjuder makeover av soprummet.

Använd gärna våra sopsorteringsskyltar för soputrymmen

Sortera mer, släng rätt och spara pengar!

För Restavfall till förbränning betalar ni per hämtning. Varje tömning registreras och ni betalar sedan bara för det antal tömningar som vi utfört hos er. Har ni flera kärl för Restavfall till förbränning kan ni spara pengar så här:

 • Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall
 • Sortera rätt - vi tar ut avgift vid grava felsorteringar
 • Se till att fylla ett kärl för Restavfall till förbränning i taget. Vänd fram ett kärl i taget att fylla på.
 • Överfyll inte kärlen - vi tar ut avgift för överfullt kärl

Det är alltid billigare hämtning på förpackningar och tidningar än på Restavfall till förbränning. Fyller ni ett kärl i taget förblir kanske ett kärl för Restavfall till förbränning tomt och det tar vi inte ut någon hämtningsavgift för. Om soppåsar ramlar på sidan vid tömning tar vi ut avgift för överfullt kärl.

Rena sopkärl

Rena sopkärl gör soprummet trevligare och i rena kärl fryser inte soporna fast lika lätt på vintern. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kärlen är rena. Tvätta kärlen på egen tomt men håll till på grus eller gräs. Om du håller till på en asfalterad yta spolas tvättvattnet via dagvattenledningar direkt ut i Storsjön eller annat närliggande vattendrag.

Kommunen tvättar inte kärl, men det finns åtminstone två företag vi känner till. De tvättar på plats. Företagen är Lundstams AB och Kinab.

Affischer - sortera ut matavfall

Här finns affischer att sätta upp i soprummet, eller i trapphuset om att sortera ut matavfall. Affischerna berättar vad som är matavfall och vad som händer med det på svenska, engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och persiska.

matavfallskorg med papperspåse i som har ögon och mun.
Matavfallspåse i korg och tankebubblor med olika matavfall i.
Hoprullad matavfallspåse med ögon på och händer som visar jord, och en buss.

Klicka på bilderna och skriv ut (rekommenderad webbläsare: Internet Explorer).

Du kan förstora upp till A3-format. Skyltarna får längre livslängd om du plastar in dem.

Påsar och korgar till matavfallet

Komposterbara påsar för Matavfall

Hushållen i Östersunds kommun får gratis korg och matavfallspåsar. Var finns matavfallspåsarna och hur ska jag göra för att det ska fungera?

Beställ leverans av korgar, påsar och sopsorteringsguider - en service enbart till flerbostadshus

Behöver ni större mängder matavfallspåsar, korgar till matavfallet eller sopsorteringsguider till ert flerbostadshus kör vi ut det till er kostnadsfritt.

Observera att det är bara fastighetsansvariga för flerbostadshus som får beställa leverans.

Matavfallspåsarna levereras i buntar med 80 stycken påsar i varje bunt. En bunt räcker ungefär ett halvår.

Beställ matavfallspåsar med mera här

Papperspåse för matavfall står i en grön korgliknande plastbehållare.

Miljötrattar för fettet

Två blå trattar med lock

Med miljötrattar blir det enkelt att hälla upp avsvalnat, men rinnande fett i en flaska istället för att hälla ut det i vasken. I vasken riskerar det att sätta igen avloppsledningarna.

Vill du dela ut miljötrattar till dina hyresgäster eller medlemmar i bostadsrättsförening?

Du kan hämta trattar gratis på en återvinningscentral eller kommunens kundcenter. Om du behöver fler än 30 trattar går det att beställa via Östersunds kommun. Då står kommunen för halva kostnaden.

Trattarna kostar 17 kr styck, exklusive moms men med broschyr, om beställningen avser 30 - 1000 stycken trattar.

Exempel:
Bostadsrättsföreningen Storsjöodjuret vill ha 50 trattar á 17 kr/styck, exklusive moms.

Föreningen betalar för 25 stycken trattar = 425 kr exklusive moms.
Östersunds kommun betalar för 25 stycken trattar = 425 kr exklusive moms.
Totalt 50 trattar levereras till föreningen

Hur beställer du?

Kontakta kommunens kundcenter via kundcenter@ostersund.se eller 063 14 30 00 och meddela att ni vill köpa miljötrattar.

Här finns information till de boende om att inte spola ner fettet i avloppet.
Svenska Pdf, 353.2 kB.
Engelska Pdf, 259.4 kB.
Somaliska Pdf, 258.4 kB.
Persiska Pdf, 366.1 kB.
Tigrinja Pdf, 256.8 kB.

 

Sortera ditt avfall - så här enkelt är det

Nu finns en ny broschyr (2023) med tips på sortering av matavfall och en guide för allmän sortering.

Klicka på bilden så kan du läsa hela broschyren.

Matavfallspåse med ögon, mun, armar och ben i en korg. Den ser ut att studsa runt medan bananskal, äppelskrutt och tepåse faller ner i påsen.

Soprumsskyltar och foldrar

Vi delar ut skyltar att sätta upp på väggen och dekaler att klistra på sopkärlen. Kontakta oss om du vill ha färdiga skyltar för matavfall, restavfall eller farligt avfall. Övriga skyltar får du skriva ut själv.

Här hittar du skyltar till ert soputrymme om du vill skriva ut dem själv. Klicka på bilderna nedan och skriv ut en skylt för varje kärl (rekommenderad webbläsare: Internet Explorer).

Du kan förstora upp till A3-format. Skyltarna får längre livslängd om du plastar in dem. Hör av dig till oss om era sopkärl saknar klisterdekaler för rest och matavfall.

Ofärgat glas

Skylt: Ofärgade glasförpackningar

Färgade glasförpackningar

Skylt: Färgade glasförpackningar

Pappersförpackningar

Skylt: Pappersförpackningar

Metallförpackningar

Skylt: Metallförpackningar

Plastförpackningar

Skylt: Plastförpackningar

Exempel på saker som sorteras som tidningar

Skylt: Tidningar och returpapper

Restavfall

Skylt: Restavfall till förbränning

Skylt Matavfall

Skylt: Matavfall

Elavfall

Skylt: Elavfall

Batterier

Skylt: Batterier

Ljuskällor

Skylt: Ljuskällor

Skylt: Farligt avfall

Skylt: Farligt avfall. OBS kommunen hämtar inte FA. Var och en måste själv ta det till miljöskåp eller till återvinningscentralen.

Skylt: Gräs och löv

Skylt: Gräs och löv

Skylt: Återbruk

Skylt: Återbruk

Grovavfall

Skylt: Grovavfall

En stickkontakt på orangefärgad bakgrund. Symbol för elavfall

Skylt: Elavfall

Vit trasig kopp med öra på blå bakgrund.

Skylt: Porslin och keramik

Vit tvättmaskin på orangefärgad bakgrund. Symbol för vitvaru-avfall

Skylt: Vitvaror

Stekpanna på grå bakgrund. Symbol för metallavfall

Skylt: Metall

Vit sprayflaska på röd botten

Skylt: Sprayflaskor

Pil som pekar ner i grop
stekpanna med stor droppe framför. Symbol för matfett

Skylt: Matfett

Information på främmande språk

På www.sopor.nu finns information om sortering på 33 olika språk. Här är länkarna till de vanliga språken i Östersund:
Arabiska, Dari, Engelska, Persiska, Somaliska, Tigrinja

Sorteringsbladen finns på många fler språk - se www.sopor.nu

Soprums-makeover

En dekal med texten SOPRUMS-Makeover

Hur ser det ut i ert soprum eller på er uppställningsplats för sopkärl?  Finns det skyltar, låda för farligt avfall och bra belysning? Varför inte göra en genomgång och uppfräschning - en soprums-makeover?

Tillsammans meden entreprenör för insamling av förpackningar här i Östersund erbjuder vi ett stort och ett litet makeover-paket för soprum i flerbostadshus. Oftast räcker det med att sätta upp nya skyltar och dela ut information till boende, men ibland kan det behövas en rejäl genomgång av soprummets funktionalitet.  

Mini makeover

Behövs det bara en liten uppfräschning? Vi ger råd via telefon eller e-post. Vi skickar skyltar och dekaler och alla boende får Sopsorteringsguiden samt anpassad information om just ert soprum.

Total makeover

Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Alla boende får en Sopsorteringsguide samt anpassad information just för er sophantering. Vi erbjuder också en informationskväll om sopsortering för alla boende.

Låter det intressant? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mera.
OBS! Det är bara fastighetsägare eller ansvarig på ägarens uppdrag som kan beställa en soprums-make over.

Tips vid byggande av soprum

Ett rätt utformat soprum gör det lätt att göra rätt, det är lätt att sköta och underhålla. Soprummet och vägen till fram till soprummet är vår arbetsmiljö och omfattas av arbetsmiljökrav.

Branschorganisationen Avfall Sverige har en handbok för avfallsutrymmen Pdf, 10 MB.. Den är uppdaterad oktober 2023 och innehåller det nya nationella skyltsystemet och råden om avfallsutrymmen är anpassade efter lagkrav på utsortering av förpackningar.

Tips: Sopsortering i tvättstugan

Två små tunnor för plast- och pappersförpackningar samt en korg på väggen för Sopor till förbränning

Sorterar ni soporna i tvättstugan? Det mesta som uppstår i en tvättstuga är tomma tvättmedelsförpackningar. Men det är inte så lätt att sortera ut förpackningarna om där bara finns en sopsäck för restavfall till förbränning.

En tunna för pappersförpackningar och en för plastförpackningar löser problemet. För luddet från torktumlaren och en eller annan vilsekommen strumpa som ska gå till förbränning, behövs bara en liten papperskorg.

Sätt upp sorteringsbyttorna på väggen eller se till att de går på hjul så blir det lättstädat också.

Vi byter namn och symbol på avfallen

Nu finns det gemensamma namn och symboler för Sverige så vi byter successivt ut våra egna bilder och namn. Matavfall får bara en ny symbol, Till förbränning heter numera restavfall och Miljöfarligt avfall byter till farligt avfall.

De nya symbolerna är gemensamma i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Restavfall

är det nya namnet för brännbart restavfall. Här ingår:

 • blöjor
 • kuvert och postit-lappar
 • leksaker av plast eller trä som inte har batteri, pennor
 • trasiga strumpor
 • kattsand
 • dammsugarpåsar
 • fimpar, snus
 • munskydd
Den nya symbolen för restavfall är en vit hopknuten soppåse på svart bakgrund. Bakom den finns den gamla bilden för "till förbränning"

Matavfall

Till matavfall räknas:

 • mat som är gammal eller av annan anledning inte går att rädda
 • skal
 • kaffesump med pappersfilter
 • tepåsar av papper
 • blomskräp
 • hushållspapper och servetter

Matavfallet lägger du i en påse för matavfall innan du slänger det i matavfallskärlet. Se till att påsen får luft. Då torkar matavfallet upp och påsen håller bättre.

Matavfallspåsar hittar du gratis på återvinningscentralen eller på Kundcenter på Österäng, Rådhusgatan 21.

Är du fastighetsansvarig och ska hämta matavfallspåsar till ett helt flerfamiljshus kan du istället beställa leverans via vår e-tjänst: Beställ matavfallspåsar (e-tjänst)

Den nya symbolen för matavfall som är ett vitt äppelskrutt på en grön botten ligger framför den gamla bilden för matavfall

Farligt avfall

Det här är nya symbolen för farligt avfall. Farligt avfall är elektronik och kemikalier som:

 • målarfärg
 • lösningsmedel
 • starka rengöringsmedel
 • smink
 • motorolja
 • lågenergi- och glödlampor
 • batterier
 • allt som har sladd eller batteri
Den nya symbolen för farligt avfall med rött utropstecken i en vit triangel på röd botten ligger framför den gamla bilden för "miljöfarligt avfall"

Ej återvinningsbart

Det här är nya symbolen för det vi förut kallat restavfall till soptipp, eller deponi. Det heter "Ej återvinningsbart" för att vi inte kan återvinna det - än.

De här sakerna går inte att använda som råvara till något nytt, de går inte att använda som de är och de brinner dåligt. Det är faktiskt färre och färre saker som inte går att återvinna på något sätt alls.

Det är nästan bara fönsterglas och isolering som ska finnas här.

Vi hämtar inte "ej återvinningsbart" i soprummen idag.

En vit pil pekar ner i en grop, bakgrunden är svart
Sidan uppdaterad 2024-02-22