Nyheter flerbostadshus

Lundstams och Stena hämtar förpackningar

Från årsskiftet är det kommunen som har ansvar för insamling av förpackningar från hushåll. Kommunen har därför godkänt två entreprenörer som har rätt att hämta hushållens förpackningar och returpapper. Det finns ett maxpris som entreprenören inte får överstiga. Den som har full sortering av alla förpackningsslag kommer att få en rabatt från Östersund kommun.

Vad har hänt sedan förra nyhetsbrevet?

Två entreprenörer blivit godkända för att hämta förpackningar från flerbostadshus, det är Stena Recycling AB och Lundstams Återvinning AB.

Med tiden kan flera entreprenörer ansluta sig till systemet.

Du som fastighetsägare tar själv kontakt med den entreprenör du vill samarbeta med.

Kom ihåg att full sortering ger rabatt redan nu

Från 2027 finns krav på att alla hushåll ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar. För att premiera de som redan har insamling av alla redan från 2024. Vi har tagit fram en E-tjänst där du som fastighetsägare kan anmäla att du har full sortering och därmed få rabatten.

Övrig information

Du som inte har fastighetsnära förpackningsinsamling eller bara en del fraktioner, börja planera för full sortering av förpackningar. Det gäller förpackningar av papper, plast, metall och glas (färgat och ofärgat). Kontakta gärna våra godkända entreprenörer för hjälp. År 2027 kommer det att bli lagkrav på att alla hushåll ska kunna sortera alla sina förpackningar fastighetsnära, på samma sätt som mat- och restavfall. Håll dig uppdaterad på hemsidan om förpackningar.

Branchorganisationen Avfall Sverige har samlat information på www.sverigesorterar.se/flerbostadshus och en rapport ”Bättre sorterat i flerbostadshus”.

Anmäl en e-postadress som vi kan använda för att skicka nästa nyhetsbrev, om du inte redan har gjort det!

 

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie

Avfall VA, Östersunds kommun

Sluttömning av grovsoprum

Kommunen kommer avsluta tjänsten ”hämtning av grovavfall från grovsoprum”.

Sluttömning av grovsoprummen sker under januari, se bilaga. Därefter behöver grovsoprummen stängas om ni inte har anlitat någon annan entreprenör i auktorisationssystemet. Vid sluttömningen kommer allt grovavfall och farligt avfall från hushåll inklusive elektronik hämtas. Även eventuella lådor för farligt avfall kommer att återtas. Fakturering kommer att ske enligt nuvarande taxa för Grovsopbil och Farligt avfall bil.

Kärl för grovsopor kommer att återtas, men om ni vill behålla dem, så märk upp dem med en tydlig lapp att ni vill ha kvar kärlet/kärlen.

Varför gör vi denna ändring?

Vi vill att insamlingen av grovsopor utvecklas så att kunderna kan få mer kundanpassade tjänster, samtidigt som det blir en större materialåtervinning från grovsoporna än idag Vi tror att vi genom att ge möjligheter för entreprenörer att hämta grovavfallet kan ge er fastighetsägare en bättre service.

Vad händer nu?

Precis som innan får privatpersoner köra grovsopor till återvinningscentralerna i Odenskog, Brunflo och Lit.

Fastighetsägare får själva köra de grovsopor som uppstår i deras fastigheter till Gräfsåsens avfallsanläggning.

Vi vill även fortsättningsvis att privatpersoner utan bil eller fastighetsägare som inte vill köra avfallet själva ska kunna bli av med grovsopor på ett bekvämt sätt. För att köra någon annans kommunala avfall yrkesmässigt krävs godkännande av kommunen.

Vi har därför skapat ett auktorisationssystem där alla entreprenörer som uppfyller våra grundkrav kan gå med. De ska, när de går med, ange vilka tjänster de erbjuder. Vi kommer att lägga upp tjänsterna på vår hemsida. Godkända avfallsentreprenörer. Vi jobbar även på att ta fram en e-tjänst.

Exempel på tjänster som kan godkännas i auktorisationssystemet

 • Grovsopsrumshämtning (kan bli annat upplägg eller sortering än idag)
 • Tillfällig utställning av behållare för olika avfallsslag för till exempel städdagar.
 • Regelbunden hämtning från behållare i soprum av till exempel ej återvinningsbart avfall (glas, keramik och porslin)
 • Hämtning direkt från bostaden av skrymmande avfall och skrymmande elektronik vilket lägenhetsinnehavaren bokar och betalar.

Vad ska jag som fastighetsägare göra nu?

 1. Förbered dig på att stänga grovsoprummet efter sista tömningen om du inte har bokat en ny auktoriserad entreprenör för hämtning, eller vill köra avfallet själv. Stäng dock inte förrän sluttömningen är gjord. När vi har sluttömt sätter vi en skylt på dörren, se bilaga 1.
 2. Fundera på vad du har för behov av framtida tjänster för hämtning av grovavfall.
 3. Gå in på Godkända avfallsentreprenörer - Östersund.se (ostersund.se)
 4. Informera fastighetens boende om att grovsoprummet är stängt och vilka rutiner som gäller nu.
 5. Om tjänster för grovsopshämtning saknas får du gärna informera entreprenörer om ert behov. De kan då gå med i auktorisationssystemet och tömma åt er.

Auktorisationssystemet gäller för:

Avfall som kommer från hushåll av följande slag:

 • Skrymmande avfall (Avfall som är för stort för att läggas i en soppåse i den vanliga insamlingen av restavfall)
 • Skrymmande elektronik (Avfall som är för stort för att läggas i miljöskåpen i butikerna eller som samlas in i en behållare på över 50 liter)
 • Ej återvinningsbart till exempel glas, porslin, gips, keramik (avfallstypen kallades tidigare deponi eller restavfall till soptipp.)
 • Trädgårdsavfall inklusive en tjänst för hämtning av invasiva växter
 • Bygg och rivningsavfall från privatpersoner som bygger och river själva. (OBS denna tjänst kan bara beställas av privatpersoner)

 

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie

Avfall VA, Östersunds kommun

Nya taxor, ny tjänst för hämtning av grovavfall och nyheter om hämtning av förpackningar

Avfall VA vill passa på att informera om några nyheter som gäller från årsskiftet. Vi vill också uppmana er till att anmäla en e-postadress som vi kan använda för att skicka nästa nyhetsbrev! Länk till anmälan av e-postadress.

Blå och gröna kärl märkta med symboler för förpackningar av metall och plast

Tekniska nämnden har beslutat om taxor för 2024

Tekniska nämnden har klubbat avgifterna för vatten, avlopp och avfall för 2024. Nu ska de till kommunfullmäktige för godkännande. Förslaget är att avfallstaxan höjs med 8% och brukningsavgifterna i taxan för vatten och avlopp höjs med 15%.

Vi slutar att hämta lådor med farligt avfall

En del flerbostadshus har lådor för farligt avfall som töms av Avfall VA. Den tjänsten kommer att avvecklas under januari månad. Vid sista tömningen kommer vi ta med lådorna och eventuell hänganordning från soprummet. Innan lådorna tas bort kommer vi att sätta upp ett anslag i soprummet om att vi tar bort tjänsten. Det kommer också att finnas en liten affisch som fastighetsägaren kan använda med hänvisningar till platser där de boende kan lämna det farliga avfallet.

Det farliga avfallet kan lämnas:

 • i miljöskåpen som finns i en del livsmedelsaffärer.
 • på återvinningscentralerna
 • i affärer som säljer elprodukter, de ska ta emot minst de produkter som de själva säljer.

Anledningen till att vi tar bort lådorna är att det ofta är en blandning av olika farligt avfall i dem vilket blir ett säkerhetsproblem och ett arbetsmiljöproblem.

Beställ hämtning av grovavfall av godkända företag

Kommunens nuvarande insamling av skrymmande avfall från grovsopsrum kommer att tas bort från och med 1 januari 2024. Fastighetsägarna får i stället beställa hämtning av företag som är godkända (auktoriserade) av kommunen för att hämta grovavfall. Systemet är under uppbyggnad. Mer information kommer inom kort på hemsidan, genom utskick och riktad information till de fastighetsägare som har regelbunden hämtning av grovavfall.

Förpackningar och returpapper

Från årsskiftet är det kommunen som har ansvar för insamling av förpackningar från hushåll. Kommunen kommer att godkänna ett antal entreprenörer som får rätt att hämta hushållens förpackningar. Det finns ett maxpris som entreprenören inte får överstiga. Den som har full sortering av alla förpackningsslag kommer att få en rabatt på avfallsfakturan.

Det här behöver du som fastighetsägare göra nu

 • anmäl en e-postadress som vi kan använda för att skicka nästa nyhetsbrev!
 • säg inte upp eventuella avtal innan du vet om entreprenören är godkänd av kommunen.
 • om det finns verksamheter i flerbostadshuset som delar kärl för förpackningar med hushållen så uppmana verksamheten att anmäla det till kommunen via det här formuläret. Det är verksamheten själv som måste göra anmälan.
 • du som inte har fastighetsnära förpackningsinsamling eller bara en del fraktioner. Börja planera för full sortering av förpackningar. Det gäller förpackningar av papper, plast, metall och glas (färgat och ofärgat). År 2027 kommer det att bli lagkrav på att alla hushåll ska kunna sortera alla sina förpackningar fastighetsnära, på samma sätt som mat- och restavfall.
 • håll dig uppdaterad på hemsidan om förpackningar.

Vi kommer att ta fram en E-tjänst där du som fastighetsägare kan anmäla hur din förpackningssortering ser ut. Vi återkommer om detta i nästa utskick.

Branchorganisationen Avfall Sverige har samlat information på www.sverigesorterar.se/flerbostadshus. Bland annat finns där lagstiftningen och en rapport ”Bättre sorterat i flerbostadshus”.

QR-kod för att anmäla e-postadress
En bok, en tidning, ett reklamblad, en karta


affisch med texten varje gång du återvinner är du en vinnare


förpackningar av plast, schampoflaska, godispåse, saltkar, chipspåse


Sidan uppdaterad 2024-05-05