Grovavfall

Grovavfall är – precis som restavfall, det som blir över när allt annat har sorterats ut. Men grovavfallet är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i kärlet för restavfall.

Symbol för grovavfall

I fraktionen Grovavfall lämnar du exempelvis:

  • trasiga möbler
  • verktyg utan sladd eller batteri
  • metallskrot
  • skidor
  • textil

Grovsopsrummen stängs, åtminstone tillfälligtvis

Under januari 2024 kommer grovsoprum som finns i en del flerbostadshus att tömmas och därefter kan fastighetsägaren eller privatpersoner anlita en godkänd entreprenör för hämtning av grovavfall.

Privatpersoner också är välkomna med sitt grovavfall till återvinningscentralerna.

Fraktionen Grovavfall kan finnas:

  • i soprum för flerbostadshus

Du kan också beställa hämtning av stora, tunga sopor.

Se allt avfall som hör till Grovavfall

Hela listan

Grovavfall, Möbler, Metallverktyg, Verktyg utan sladd eller batteri, Metallskrot, Skidor, Textil

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-01-02