Avfall på evenemang

Östersunds rådhus är upplyst i blått

Du behöver ordna för avfall, avlopp och vatten om du ska arrangera något i Östersund. Hör av dig så hjälper vi dig! Vi hämtar matavfall, restavfall och latrin. Och vi har skyltar som gör det lättare för besökarna. Behöver du hämtning av förpackningar - då kan kommunen förmedla kontakten. Vi kan också ordna vatten och avlopp.

Arrangören ansvarar för det avfall som uppstår

 • Kontakta kommunen för att beställa hämtning.
 • Kommunen hämtar restavfall, matavfall och latrin.
 • Vi förmedlar kontakt till entreprenörer för hämtning av förpackningar.

Kommunen hämtar restavfall och matavfall

Vid evenemang ansvarar kommunen för hämtning av mat- restavfall samt latrin. Det är bara kommunen eller den som kommunen anlitar som för hämta det.

Kontakta Kundservice på 063 - 14 30 00 så får du hjälp att hitta bra lösningar för just ditt evenemang. Hör av dig minst två veckor innan evenemanget. Vi behöver information om:

 • Hur många besökare uppskattar du att det kommer på ditt evenemang?
 • Vilken typ av avfall som kommer att uppstå och hur mycket kan det bli? Vi förmedlar kontakt till entreprenörer för hämtning av förpackningar.
 • Behöver du vatten och avlopp?
 • Faktureringsuppgifter med adress och organisationsnummer (eller personnummer).
 • Behöver du hämtning av latrin så ska du välja en godkänd entreprenör från den här listan.

 

Arrangören ska göra det möjligt att sortera

Du som arrangör för ett evenemang ska göra det möjligt att sortera. Arrangemanget behöver ha kärl för att samla in matavfall, restavfall och förpackningar på plats. Det bästa är ju om det inte blir något avfall alls, eller åtminstone ganska lite. Kulturkalaset i Göteborg har tips på hur det kan gå till.

Förpackningar hämtas av entreprenör

När det gäller förpackningar så hjälper vi dig med kontakter med entreprenörer. Uppstår det farligt avfall så kan de också hämta det.

Hör av er till kundcenter på 063 - 14 30 00.

Tips för ett hållbart evenemang

 • Använd källsorteringsskyltar så att besökarna lättare kan sortera.
 • Undvik matsvinn.
 • Minska antalet olika sorters avfall.
 • Kranmärk evenemanget. Det innebär att du väljer att servera kranvatten i stället för flaskvatten. Då finns möjlighet att hyra en vattentank av oss och vi lyfter gärna ditt kranmärkta evenemang på våra sociala medier. Läs mer: www.kranmarkt.se

Karlstad har en checklista för hållbara evenemang. Den kan fungera som inspiration.

Hämtning och kostnad

Kostnaderna för hämtning finns i avfallstaxan.
Utställning och hemtagning av kärl

Lagstiftning för dig som arrangör

Restavfall och matavfall som uppstår vid arrangemanget är det kommunen som ska hämta. Förpackningarna ska hämtas av förpackningsproducentens entreprenör. Och så finns det lagkrav på hantering av förpackningar och att erbjuda muggar och matlådor som är möjliga att återanvända.

 • Offentliga tillställningar utomhus som innebär att besökare producerar förpackningsavfall ska ge besökarna möjligheten att sortera ut avfallet (Avfallsförordningen 3 kap 4e§)
 • Den som driver ett serveringsställe där det säljs mat eller dryck i förpackning ska ge den som har förpackningsavfall möjlighet att sortera ut avfallet (Avfallsförordningen 3 kap 4 d§)
 • Den som har förpackningsavfall ska sortera ut förpackningarna från annat avfall (Avfallsförordningen 3 kap 4§)
 • Erbjuda återanvändningsbara muggar/matlådor om det går åt mer än 150 stycken per dag (17-22 § förordning om engångsprodukter)
 • Kommunen ansvarar för att hämta/transportera kommunalt avfall (hushållsliknande avfall rest- och matavfall) till rätt behandling. (miljöbalken kap 15 §20)

 

Sidan uppdaterad 2024-04-05