När kommer sopbilen?

En person håller i två kärl bakom en sopbil.

Sopbilen hämtar dina sopor var fjortonde dag. Kolla vilken som är din sophämtningsdag genom att uppge din adress här på sidan – gäller dock inte flerbostadshus. Sopbilen kommer någon gång mellan 07 och 16.

Skriv in adressen för att se när sopbilen kommer

OBS! Flerbostadshus visas inte i listan. Sophämtningstiderna kan ändras vid storhelger.

Kom ihåg detta på sophämtnings­­­dagen

Se till att:

 • ställa ut kärlet senast klockan 7 på morgonen. Vi hämtar dina sopor någon gång mellan klockan 7 och 16.
 • vägen till kärlet är framkomlig. Skotta och sanda vid behov och sopa av snö och is från locket.
 • kärlet står på rätt plats* samt att draghandtaget är vänt åt rätt håll. Skriv in din adress här ovanför så får du veta åt vilket håll sopkärlen ska stå hos dig.
 • sopkärl som töms med bil med robotarm (med en sidlastande sopbil) ska stå med en halvmeters mellanrum.
 • matavfallet inte frusit fast i kärlet för matavfall.
 • knyta ihop soppåsen och rulla ihop matavfallspåsen väl - ju bättre paketerade de är desto mindre risk för nedskräpning hos er.
 • inte överfylla kärlen. Kontakta istället oss om extra hämtning. Vi tar ut en extra avgift om kärlet är så överfullt att locket inte går att stänga.
 • ställa ut matavfallskärlet vid varje sophämtningstillfälle. Eftersom du betalar en årsavgift blir kostnaden densamma. När kärlet töms ofta minskar också risken för fluglarver respektive fastfrysning.
 • inte blockera din brevlåda - då ställer du till det för brevbäraren.

*) Rätt plats är på den plats vi anvisat. Vi anvisar genom att sophämtarna ställer tillbaka kärlen på rätt plats.

Två sopkärl för restavfall och matavfall och texter om att locken är avsopade, kärlen står med en halvmeters mellanrum och det är skottat både framför och bakom kärlen och de står en bit framför häcken

Sophämtning vid storhelger

Om röda dagar eller helgaftnar infaller måndag-fredag är grundregeln att vi hämtar sopor som om det vore en vanlig vardag. Undantagen är julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Avvikande sophämtningsdagar under 2024

Trettondagen en lördag

Påsken 28 mars skärtorsdag, Långfredag 29 mars annandagen 1 april kör som vanligt.

Valborg och första maj - kör som vanligt

Kristihimmelfärd kör som vanligt

Nationaldagen kör som vanligt

Midsommarafton

Julafton (tisdag) och juldagen (onsdag)

Välj själv om du vill ha hämtning eller inte

Du väljer själv om du vill att vi ska tömma kärlet med de vanliga sop­orna (rest till förbränning). Vi registrerar varje tömning så du betalar bara för de tömningar som vi gör hos dig. Sorterar du ut förpack­ningar, tidningar och matavfall så blir också de vanliga soporna färre.

Däremot ska du alltid ställa ut ditt kärl med matavfall vid varje sop­hämt­nings­tillfälle.

Klisterdekaler med "Nej tack" och "Ja tack"

Vissa sopkärl har fått klisterdekaler med texten "Nej tack" och "Ja tack". Vill du ha kärlet tömt vänder du "Ja tack" mot vägen. Står du däremot över vänder du dekalen "Nej tack!" mot vägen.

Hör av dig om du vill att vi ska sätta dekaler till ditt sopkärl.

Har soporna inte blivit hämtade?

Sopbilen kom inte på grund av störning

Extremt väder, halka och trasiga sopbilar kan orsaka att vi inte hinner eller kan hämta dina sopor på utsatt dag. Låt kärlen fortsätta stå framme för i fall vi kan tömma dem inom ett par dagar.

Vid större störningar lägger vi ut servicemeddelanden på hemsidan och så skickar vi sms till dem som är berörda.

Läs mer om tjänsten att få meddelande med sms om störningar i hämtningen.

En sopbil är ett tungt fordon som måste både kunna stanna och starta vid varje sopkärl vilket ställer krav på ordentlig halkbekämpning och snöröjning. Det är alltid chauffören som bedömer om vägen är farbar på ett säkert sätt utan att ställa till olycka eller orsaka annan skada.

Glömde att ställa ut sopkärlet

Glömde du att ställa ut dina sopkärl? Vi kan göra en extra sophämtning mot avgift. Detta gäller områden där en sopbil passerar nära även vid andra dagar än din sophämtningsdag.

På landsbygden får du ställa ut en extra säck. Ställ ut säcken inför nästa sophämtning, men inte så tidigt att säcken hinner blåsa bort. Sortera ut matavfallet ur säcken så att djur och fåglar inte tycker att det är intressant.

Beställ extra hämtning av sopkärlen på mina sidor, eller kontakta kundcenter.

Ring 063-14 30 00 eller mejla oss på kundcenter@ostersund.se

Problem vid tömning

Av praktiska och arbetsmiljömässiga skäl hämtar vi inte soporna om:

 • kärlet inte är utställt senast klockan 7 på morgonen.
 • vägen till kärlet inte är framkomlig.
 • kärlet står på fel plats eller draghandtaget är vänt åt fel håll.
 • skriv in din adress i sophämtningssnurran så får du veta åt vilket håll sopkärlen ska stå hos dig.
 • sopkärl som töms med bil med robotarm (med en sidlastande sopbil) ska stå med en halvmeters mellanrum.
 • matavfallet frusit fast i matavfallskärlet.

Läs mer på sidan Problem vid tömning av sopor

Låt kärlen stå framme om de inte har blivit tömda.

Vi kanske är försenade. Du kan anmäla utebliven hämtning i vår e-tjänst, välj "anmäl reklamation". Du behöver e-legitimation eller kundnummer för att komma in i tjänsten. Kundnumret finns på din faktura. Det går också att ringa till kundcenter på 063 14 30 00.

Där sidlastande sopbilar körs ska sopkärlen ställas med draghandtagen inåt gården och med utrymme runtom kärlen

Är ditt sopkärl trasigt?

Om ditt sopkärl, lock eller hjulen till sopkärlen är trasiga så kan du själv anmäl via e-tjänsten eller hör av dig till Kundcenter på 063 - 14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se. För dig som kund är det kostnadsfritt, så länge det inte är uppenbar skadegörelse. 

De vill veta adressen där kärlet står och ditt anläggningsnummer. Anläggningsnumret finns på din faktura.

Om de som kör bilarna upptäcker att kärlet behöver åtgärdas, då kommer de att lägga en beställning på det.

När 80 liters-kärl eller locken till dem går sönder byter vi ut dem till 140 liters kärl som är den nya standardstorleken. Detta gör vi på grund av arbetsmiljöskäl. Kostnaden för dig som kund förändras inte.

Vi hör av oss med ett SMS om nåt krånglar

En mobil med sms:et "Detta är ett meddelande från Östersunds kommun. Just nu har vi problem med..."

Om vi inte kan hämta dina sopor kan vi skicka ett SMS till dig eller lämna ett röstmeddelande via din fasta telefon. Det kan vara att sopbilen inte kommer fram t.ex. på grund av halka eller hinder i vägen.

Vem får våra sms?

De inom det aktuella området där störningarna uppstått som

 • är folkbokförda inom området
 • är minst 16 år
 • har ett mobilabonnemang som är registrerat på en adress i området

får sms av oss om störningen. Tänk på att om ditt barn har en mobiltelefon som är registrerad på dig kommer barnet att få sms från oss.

Varifrån hämtar vi telefonnumren?

Kommunen har inget eget register på telefonnummer. Vi köper den tjänsten och det bygger på offentliga register.

Vem får påringning med röstmeddelande?

I första hand går det ut sms till hushållen i det aktuella området. Röstmeddelanden går ut till

 • de hushåll som inte har ett mobilnummer registrerat på sin adress men däremot en fast telefon
 • alla registrerade fasta telefoner till företag
 • mottagare endast mellan klockan 6 till 22. Efter klockan 22 läggs påringningen på vänt till kl 6 nästa morgon.

Vem får inte meddelanden av oss?

De som inte får meddelanden från oss är

 • folkbokförda i området under 16 år
 • de som har mobiler med kontantkort
 • företagsmobiler skrivna på företagsadress

Avsändare

Som avsändare av meddelandet står Osd kommun om du får ett sms. Får du ett röstmeddelande på den fasta telefonen kommer nummer +46 72 400 50 34 upp i nummerpresentatören.

Bara för relevant information

Ditt telefonnummer får vi från ett register som vi får tillgång till via vår leverantör av tjänsten. Det är en geografiskt kodad adressdatabas. Uppgifterna i det registret kommer vi inte att använda i något annat syfte än att lämna relevant information från kommunen till berörda medborgare. Och vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan.

Finns ditt telefonnummer med?

Får dina grannar sms från oss men inte du? Av olika skäl kan dina uppgifter saknas i registret. Du kan själv lägga till en eller flera uppgifter, eller ta bort dina uppgifter.

Här kan du registrera eller avregistrera adress och telefonnummer för sms-tjänsten

Riktigt alla sms går ändå inte fram. Systemet är inte helt hundraprocentigt.

Sidan uppdaterad 2024-04-05