Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Kontakta personalen om du vill lämna farligt avfall som:

 • du inte vet vad det är
 • inte är vanliga kemikalier som brukar finnas i ett hem eller används för att underhålla ett hem
 • är explosivt
Symbol för farligt avfall

I fraktionen Farligt avfall lämnar du exempelvis:

 • lösningsmedel, aceton
 • starka rengöringsmedel
 • kemikalier
 • målarfärg*
 • sprayflaskor som inte är tömda*
 • motorolja*

* På återvinningscentralerna lämnar du målarfärg i fraktionen Färg, sprayflaskor i fraktionen Sprayflaskor och motorolja i fraktionen Spillolja.

Miljöskåp

I några av våra livsmedelsbutiker finns miljöskåp för batterier, lågenergilampor, glödlampor, elektronik, färg, smink, kemikalier samt lysrör.

De butiker som har miljöskåp idag är:

 • Coop Forum i Lillänge
 • Coop i Torvalla
 • ICA Maxi Stadsdel Norr
 • ICA Kvantum Lillänge
 • ICA Supermarket i Brunflo
 • ICA Supermarket Traktören
 • ICA Supermarket Valhalla på Frösön
 • Willys på Söder
Ett plåtskåp med runda inkast för miljöfarligt avfall

Flytande kemikalier i avloppet renas inte i reningsverket

Starka rengöringsmedel, sköljmedel och andra kemikalier är varken bra för miljön eller reningsverket

Reningsverken är byggda för att rena kiss, bajs och toapapper. Många av de rengöringsmedel och kemikalier som spolas ner idag renas inte, utan blandas bara ut med det övriga avloppsvattnet och hamnar i den sjö eller vattendrag som reningsverket släpper ut sitt vatten till.

Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla våra sjöar och vattendrag så rena som möjligt.

Om du använder miljövänliga alternativ till rengöringsmedel, sköljmedel med mera så är du både snäll mot våra reningsverk och vår miljö. Såpa, ättika och bikarbonat är exempel på produkter som är snälla för miljön.

Här kan du läsa mer om hur våra reningsverk fungerar och varför det är viktigt att inte "fulspola".

Lämna kemikalier till återvinningscentralen

Har du skvättar kvar av till exempel klorin, bilschampo eller andra starka rengöringsmedel så lämnar du dem till återvinnignscentralen i sin originalförpackning.

Se allt avfall som hör till Farligt avfall

Hela listan

Aceton, Aftershave-flaska med innehåll, Alkylatbensin, Ammoniak, Avfettningsmedel, Balsamterpentin, Batterisyra, Bekämpningsmedel, Bilschampo, Bilvax, Bilvårdsprodukt (exempelvis avfettning), Bladlusmedel, Blekmedel, Bly, Bonvax, Borsyra, Brandsläckare, Braständare, Cigarettändare (ej tom), Bromsolja, Bromsvätska, Båtbottenfärg, Cigarettändare, Crystalclean, DDT, Diesel, Etanol, Eter, Farligt avfall, Febertermometer med kvicksilver, Flugmedel, Fläckborttagningsmedel, Fogskum, Fosforsyra, Fotogen, Fotokemikalie (exempelvis fix), Fotovätska (exempelvis fix, framkallare), Framkallningsvätska, Frätande ämne, Färgborttagningsmedel, Förtunning, Gasbehållare, Gasolbehållare, Gasolflaska, Gaspatron, Gaständare (helt eller delvist fylld), Gift, Glykol, Härdare, Insektsgift, Insektsspray, Kalciumklorid, Kalkborttagning, Kaustiksoda, Kemikalie, Kemikalie utan originalförpackning, Klorin, K-sprit, Kvicksilver, Kvicksilverbrytare, Kvicksilvertermometer, Lacknafta, Lampolja, Linolja, Linoljetrasa, Lusbekämpningsmedel (exempelvis Radar, Ros 1), Lut, Lysfotogen, Lösningsmedel, Malkula, Metanol, Miljöfarligt avfall, Myggmedel, Myggmedelsmatta, Myggmedelstablett, Myggspray, Myrmedel, Målarsoda, Mögeltvätt, Naftalen, Naftalin, Natronlut, Ogräsmedel, Ohyresmedel, Okänd kemikalie, Osläckt kalk, Paraffin, Paraffinolja, Penseltvätt, Plastburk med kemikalieinnehåll, Plastdunk med kemikalieinnehåll, Poolkemikalie, Poolrengöring, Propplösare, Pyrex, Rengöringsmedel, Råttgift, Rödsprit, Sköljmedel, Soda, Solkräm med innehåll, Spolarvätska, Svampmedel, Svavel, Syra, T-Blå, Terpentin, T-Grön, T-Gul, Thinner, Toalettrengöringsmedel, Tomtebloss som ej är brända, Trallrent, Triperkloretylen, T-Röd, T-sprit, Tändare, Tom tändare, Tändvätska, Väteperoxid, Växtgift, Växtskyddsmedel, Xylen, Ättiksyra, Avkalkningsmedel, Arsenik, Målartvätt

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-07-03