Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Kontakta personalen om du vill lämna farligt avfall som:

 • du inte vet vad det är
 • inte är vanliga kemikalier som brukar finnas i ett hem eller används för att underhålla ett hem
 • är explosivt
Symbol för farligt avfall

I fraktionen Farligt avfall lämnar du exempelvis:

 • lösningsmedel, aceton
 • starka rengöringsmedel
 • kemikalier
 • målarfärg*
 • sprayflaskor som inte är tömda*
 • motorolja*

* På återvinningscentralerna lämnar du målarfärg i fraktionen Färg, sprayflaskor i fraktionen Sprayflaskor och motorolja i fraktionen Spillolja.

Fraktionen Farligt avfall hittar du:

Miljöskåp

I några av våra större livsmedelsbutiker finns miljöskåp för batterier, lågenergilampor, glödlampor, elektronik, färg, smink, kemikalier samt lysrör.

De butiker som har miljöskåp idag är:

 • Coop Forum i Lillänge
 • Coop i Torvalla
 • ICA Maxi Stadsdel Norr
 • ICA Kvantum Lillänge
 • ICA Supermarket i Brunflo
 • ICA Supermarket Traktören
 • ICA Supermarket Valhalla på Frösön
 • Willys på Söder
Ett plåtskåp med runda inkast för miljöfarligt avfall

Kärl för farligt avfall i soprummet kommer att tas bort

Lådan för farligt avfall kommer att försvinna

Anledningen är att den är en säkerhetsrisk eftersom olika sorters farligt avfall blandas i lådan.

I stället hänvisar vi till våra miljöskåp och återvinningscentralerna. Elavfall kan du lämna där du köpt produkten.

Lådorna börjar plockas bort från och med måndag 8 januari.

Se allt avfall som hör till Farligt avfall

Hela listan

Aceton, Aftershave-flaska med innehåll, Alkylatbensin, Ammoniak, Avfettningsmedel, Balsamterpentin, Batterisyra, Bekämpningsmedel, Bilschampo, Bilvax, Bilvårdsprodukt (exempelvis avfettning), Bladlusmedel, Blekmedel, Bly, Bonvax, Borsyra, Brandsläckare, Braständare, Cigarettändare (ej tom), Bromsolja, Bromsvätska, Båtbottenfärg, Cigarettändare, Crystalclean, DDT, Diesel, Etanol, Eter, Farligt avfall, Febertermometer med kvicksilver, Flugmedel, Fläckborttagningsmedel, Fogskum, Fosforsyra, Fotogen, Fotokemikalie (exempelvis fix), Fotovätska (exempelvis fix, framkallare), Framkallningsvätska, Frätande ämne, Färgborttagningsmedel, Förtunning, Gasbehållare, Gasolbehållare, Gasolflaska, Gaspatron, Gaständare (helt eller delvist fylld), Gift, Glykol, Härdare, Insektsgift, Insektsspray, Kalciumklorid, Kalkborttagning, Kaustiksoda, Kemikalie, Kemikalie utan originalförpackning, Klorin, K-sprit, Kvicksilver, Kvicksilverbrytare, Kvicksilvertermometer, Lacknafta, Lampolja, Linolja, Linoljetrasa, Lusbekämpningsmedel (exempelvis Radar, Ros 1), Lut, Lysfotogen, Lösningsmedel, Malkula, Metanol, Miljöfarligt avfall, Myggmedel, Myggmedelsmatta, Myggmedelstablett, Myggspray, Myrmedel, Målarsoda, Mögeltvätt, Naftalen, Naftalin, Natronlut, Ogräsmedel, Ohyresmedel, Okänd kemikalie, Osläckt kalk, Paraffin, Paraffinolja, Penseltvätt, Plastburk med kemikalieinnehåll, Plastdunk med kemikalieinnehåll, Poolkemikalie, Poolrengöring, Propplösare, Pyrex, Rengöringsmedel, Råttgift, Rödsprit, Sköljmedel, Soda, Solkräm med innehåll, Spolarvätska, Svampmedel, Svavel, Syra, T-Blå, Terpentin, T-Grön, T-Gul, Thinner, Toalettrengöringsmedel, Tomtebloss som ej är brända, Trallrent, Triperkloretylen, T-Röd, T-sprit, Tändare, Tom tändare, Tändvätska, Väteperoxid, Växtgift, Växtskyddsmedel, Xylen, Ättiksyra, Avkalkningsmedel, Arsenik

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-04-17