Planglas

Planglas avser allt glas - dock inte kristall eller keramiskt glas som finns i spishällar till exempel. Det får inte heller vara några fönsterbågar med. Kommunen samarbetar med Stena Recycling för att materialåtervinna glaset.

Symbol för fönster på blå botten. Texten "plangöas"

I fraktionen Planglas lämnar du exempelvis:

  • fönster
  • bilrutor
  • spegelglas
  • färgat planglas
  • armerat glas

Glaset ska vara rent från trä, gummi, metall, keramik, sten, porslin och textilier. Keramiskt glas som till exempel finns i spishällar ingår inte.

Se allt avfall som hör till Planglas

Hela listan

Planglas, Laminerat glas, Härdat glas, Bilrutor, Fönster, Spegelglas, Armerat glas, Färgat planglas, Glasruta, Fönsterglas, Bilruta, Bilglas, Spegel

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-03-01