Kvarteren Doktorn och Förvaltaren

Bostadskvarter ritat av arkitekt Örjan Hellgren, K-konsult Östersund.

Den tidigare bebyggelsen på Runeborg revs helt då ”Vithusen” byggdes 1969-1971. Dock anas historien i de kvarvarande tallarna och lärkträden från Runeborgsparken, samt i husens radiella placering som utgår från det ursprungliga Runda torgets form.

Husen är enkelt uppbyggda i funktionalistisk anda med kuber, platta tak, och vitputsade fasader tydligt skiktade av fönsterband. Samtidigt upplevs en dynamik och rörelse i fasaderna. Effekten uppnås genom att byggnadskropparna är förskjutna i såväl höjd- som längdled i flera etapper och att balkongerna placerats i vinklarna som uppstår.

De högresta tallarna samspelar fint med bebyggelsen. Inspirationen är tydlig från liknande modernistiska byggnader både i Sverige och internationellt.

Området mellan bebyggelsen och stranden utgörs av ett parkområde. Här har man fyllt ut marken närmast sjön och skapat ett stort område som inte funnits tidigare. Det är öppet, luftigt och består främst av små kullar och öppna gräsytor.

Karta

Värdeomdöme

Miljön kännetecknas av hög arkitektonisk ambition och estetisk kvalitet i fint samspel med terrängen och tallarna. Området är mycket omtyckt och väl beläget vid Storsjöns strand.

De kubiska volymerna, de platta taken, fönster över hörn och fönsterbanden är typiska för modernismens formspråk. Den vita putsen med mörkbruna fönster- och dörrpartier är typiska för 1970-talet och återfinns bland annat på f.d. Frösö sjukhusområde.

Var varsam med

  • husens tidstypiska funkisarkitektur, originaluttryck och detaljutförande
  • husens volymer (det kubistiska formspråket)
  • fasadmaterial (vit puts)
  • färgsättning (de mörkbruna fönster- och entrépartierna)

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-02-22