Kvarteret Östbergsgården

1970 uppfördes en grupp radhus i kvarteret Östbergsgården. 3-5 bostäder i längor är tätt placerade innanför entrépartier, med murar och skärmtak mot Östbergsvägen som skiljer parkering och bostadsmiljö och ger bilfria, intima gårdsrum.

Förutom de halvprivata modernistiska ”förstukvistarna” mot gården har alla radhus en helt privat gårdssida med små slutna trädgårdar eller uterum i anslutning till souterräng­våningarna i sydostläge.

Husen är byggda med platta tak, enkelt formspråk och fasader av tidstypiskt vitt mexitegel. Dämpade ockragula träpartier bryter av mot det vita. Trädetaljer och entrépartier är utförda i en enkel, lite kraftig, 70-talsmodell men upplevs inte som klumpiga utan ger en fin variation.

Kvarteret är ritat 1969 av en arkitekt på K-konsult.

Karta

Värdeomdöme

Byggnaderna kännetecknas av hög arkitektonisk ambition och estetisk kvalitet i fint samspel med den sluttande terrängen, trädgårdarna och Östbergsgården.

Byggnaderna är typiska för modernismens formspråk kring 1970, med sina kubiska volymer, platta tak, vitt mexitegel och fönsterformer. Miljön karakteriseras även i hög grad av omsorgen om att det ska finnas allmänna, halvprivata och privata ytor till radhusen, något som även det är ett tecken i tiden. Denna omsorg syns också i markbeläggningen där asfalten bryts av med smågatsten vid entréerna.

Miljön gav ursprungligen ett mycket sammanhållet intryck med ett fint mått av variation men senare ommålningar utan samordning splittrar intrycket.

Var varsam med

  • husens tidstypiska modernistiska arkitektur (det kubistiska formspråket)
  • materialval (trä och vitt mexitegel)
  • detaljutförande
  • fönsterformer och fönsterbågar
  • färgsättning (dämpat ockragula trädetaljer)

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-02-22