Kvarteret Spelmannen

Strax nedanför kvarteret Stråken, i kvarteret Spelmannen, byggdes 1964 en kedjehuslänga. Arkitekturen är mer präglad av 1960-talets strävan efter kontrast och brytningar i materialen än radhusen i kvarteret Stråken.

Husen har placerats så att endast en mindre del av väggytan blir gemensam och de blir på det här sättet också mer individuella och mindre kollektiva eftersom vinklarna som bildas ger upphov till privata ytor.

Gavlarna och gårdssidans fasader består av slammat vitt tegel. Fasaden mot Fritzhemsgatan är indragen mellan gavelpartierna och under taksprånget och domineras av brun träpanel som bygger upp en kombinerad balkong - och ”burspråk”.

En tillhörande, men friliggande garagebyggnad, döljer respektive uteplats mot Fritzhemsgatan vilket ytterligare förstärker den privata sfären.

Karta

Var varsam med

  • husens volymer
  • fasad- och takmaterial
  • färgsättning

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23