Kvarteret Majoren

Mindre 1950-talsmiljö som är en tydlig del i det 50-talstäta Frösön. Området består av fyra flerbostadshus med rött fasadtegel och ett sparsmakat arkitektoniskt formspråk. Byggnaderna uppfördes mellan 1950-1956 och de äldre husen bär kvarvarande drag från 40-talet.

Förskjutningar i byggnadskropparna och materialverkan med putsade fält mot det röda teglet förekommer. Övriga dekorativa inslag är tidsenligt få. En låg länga med garage binder samman husen på ena hörntomten.

Taken är av typen sadeltak eller valmade tak och klädda med rött tegel. Ingen fris eller annat som markerar takfoten förekommer. Fönstren är smäckra och vita. Entréportarna har enkla omfattningar av natursten. Ursprungliga klotlampor förekommer liksom markering av trapphus med fönster i avvikande form.

Karta

Värdeomdöme

Området har höga miljömässiga värden i egenskap av välbevarat och tidstypiskt flerbostadshusområde. Området fungerar även som en representant för de mångtaliga, röda tegelhusen från 1950-talet som är så vanliga på Frösön. Garagelängan berättar om bilismens utbredning och det genomslag privatbilismen fick under decenniet. Arkitekturen är enkel och lågmäld men utstrålar pondus.

Var varsam med

  • husens tidstypiska enkla arkitektur, originaluttryck och detaljutförande
  • fasad- och takmaterial (rött fasad- och taktegel
  • den tunna takfoten
  • fönsterindelning och fönstrens placering i liv med fasaden, de smäckra vita fönsterbågarna
  • originaldetaljer (entrédörrar i ädelträ, entréomfattning av natursten, originalklotlampor vid entrén)
  • småsinuskorrugerade balkongfronter och balkongräcken i smide

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23