Lövstabadet

På Östbergssluttningen i sydväst ligger Lövstabadet. Det är ett friluftsområde med utomhusbad och vattenrutschbana byggt på 1960-talet.

Här är ett antal låga, platta byggnader med tydlig, rationell 1960-talsprägel utplacerade i sluttningen tillsammans med hopptorn, simbassänger och mindre hytter.

Arkitekturen har en tydlig offentlig framtoning och bygger mycket på kontraster i färg och material. De vita gavlarna utgör den bärande betongkonstruktionen som håller upp den övriga fasaden, som mestadels består av rödmålad fjällpanel.

Karta

Värdeomdöme

Lövstabadet berättar med sin tidstypiska arkitektur om satsningarna som gjordes på välfärden och det offentliga samhället under den aktuella perioden. Vård och omsorg byggdes ut men det gjorde alltså även friluftsområden och områden för rekreation.

Rätten till sammanhängande, lagstadgad semester var fortfarande relativt ny, i synnerhet de fyra veckor som instiftades i början av 1960-talet. I kombination med en stärkt privatekonomi var det därför möjligt att göra stora investeringar i semesteranläggningar och dylikt..

Var varsam med

  • husens tidstypiska arkitektur,
  • husens originaluttryck och detaljutförande
  • fasadmaterial, särskilt betonggavlarna och fjällpanelen
  • ursprungliga detaljer

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-02-22