Kvarteren Fiolen

Bostadskvarter med fem punkthus glest placerade i luftig parkmiljö som är tydliga exempel på 1950-talets planeringsideal.

Bebyggelsen följer de branta terrängförhållandena och husen är vridna i förhållande till gatan, vilket skapar en intressant stadsbild. Detta gäller särskilt miljön längs Fritzhemsgatan.

Kvarteret avgränsas av Fritzhemsgatan, Vandrarvägen, Fröjavägen och kvarteret Åkern.

Fasaden är målad i fält av beige och ljust bruna kulörer med ljusare konturer bland annat i hörn och delvis runt fönstren. Taket är mycket karaktäristiskt med en högre och en lägre del vilket ger asymmetriska fall.

Tidstypiska originaldetaljer återfinns i garageportar och balkonger klädda med sinuskorrugerad plåt. Fönstersättningen är asymmetrisk och fönstren är vita med kraftiga dimensioner. Gavelröstet är klätt med en brun lockpanel. Arkitekt HSB/ I. Kanlin.

Under 2015 har husen genomgått en renovering och gavelröstets bruna lockpanel har bytts ut mot en brun mineritskiva, balkongerna har fått nya fronter i ny sinuskorrigerad plåt och tilläggsisolering har skett. Färgsättning lika befintlig.

Karta

Var varsam med

  • de öppna gröna ytorna
  • fasadmaterial
  • färgsättning
  • ursprungliga detaljer

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-02-22