Kvarteren Gullvivan och Nejlikan

En bit in på 1950-talet planerades och genomfördes allt större byggnadsprojekt. Hela kvarter sanerades och bebyggdes under kort tid.

Historia och karaktärsdrag

Kvarteren Gullvivan och nejlikan är ett utmärkt exempel på det tidiga 1960-talets stads­förnyelse med bostadsplanering med kringbyggda gårdar och serviceinrättningar inplanerade från början. Kvarteret har upplevelsemässiga värden och en tidstypisk arkitektur. Den avskalade enkelheten visar prov på tidens nya byggnadstekniker och idealen om byggnadsrationalitet. Dynamik uppstår ändå genom förskjutningar i höjd- och sidled, samt indragna, respektive utskjutande byggnadsdelar.

Gullvivan 10 är ett samplanerat och homogent bostadskvarter som sånär på en fastighet har genomgått en kvarterssanering i slutet av 1950-talet. Till miljön hör också Nejlikan 10, en fastighet som genom sin utformning starkt knyter an till Gullvivan 10. Nejlikan 10 uppfördes 1958 och utgörs av ett flerbostadshus med lokaler i bottenplan för service/butik.

Gullvivan 10 består av sex flerbostadshus med tydliga bärande element, varvade med gulslammat tegel i icke bärande ytterväggar. Fasaden har ett starkt 60-talsanslag med tydliga brytningar mellan slammade och putsade byggnadsdelar. Kulören är ljus med gula brytningar. Plåtsargen i takfoten är även den en detalj typisk för 60-talet. Pulpettaket är karaktäristiskt för kvarteret, liksom enkelheten hos byggnaderna, som saknar egentlig dekor.

Entréerna är markerade genom det utskjutande läget i förhållande till fasadlivet. Portarna markeras ytterligare genom relativt stora träpartier kring entrén. Utmed Tingsgatan och Allégatan är entréer och utskjutande trapphus placerade mot gatan vilket tillsammans med lummiga björkrader ger en intim, småskalig, levande stadsmiljö i en mänsklig skala. Fasaden mot Ringvägen kännetecknas istället av en monumental slät stadsvägg med indragna balkonger vars fronter utgörs dels av enkla gallerräcken med integrerad plast för blomlåda och dels av skivtäckt front. Några balkonger har blivit inglasade vilket gör fasaden platt istället för den ursprungliga dynamiska skuggverkan.

Fastigheten Nejlikan 10 har starkt släktskap med byggnaderna på Gullvivan 10. Fasaden är uppbyggd av vita betongelement och ljusgult, målat tegel. Lokalen i bottenvåningen är uppglasad och markerad med marmorplattor i pelare och omfattning. Entrépartierna är utdragna från fasadlivet och försedda med pulpettak. Byggnaderna på Nejlikan 10 och Gullvivan 10 är ritade 1957 av arkitekt Åke Östin.

Karta

Värdeomdöme

Utbytta portar och inglasade balkonger drar ned husens kulturhistoriska värde något men området utstrålar fortsatt ett dynamiskt och lekfullt uttryck med karaktär av sent 1950-tal och tidigt 1960-tal. Byggnadernas volymer, fasadmaterial och färgsättning är viktigt att hålla kvar vid eventuella förändringar.

Var varsam med

  • byggnadernas volym
  • fasadmaterial och färgsättning
  • gården
  • takfötterna
  • detaljer och material vid entréerna

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-24