Kvarteret Stormhatten

Flerbostadshusområdet utgör en tydlig 1950-talsmiljö med variation i såväl byggnadsform som i gårdsrum.

Historia och karaktärsdrag

Flerbostadshusområdet utgör en tydlig 1950-talsmiljö med variation i såväl byggnadsform som i gårdsrum. Här finns stora gårdsytor med fokus på grönområden och gårdsbildning. Bilparkering tar dock en hel del yta i anspråk.

Husen är ritade av arkitekt Kjell Ödeen 1955.

Området utgörs av en elegant 1950-talsenklav innesluten av en mur av lamellhus i tre våningar, putsade i varma jord- och sandfärger och med sadeltak och röda takpannor. Taksprången är små och takfoten saknar markering. Förskjutningar i sidled ger de långa byggnadskropparna liv. Originalbalkonger med smäckra, lätta järnräcken förekommer men är ofta utbytta mot grövre balkonger med räcken av aluminium.

I det stora öppna friområdet i mitten är tre mycket tidstypiska punkthus placerade, uppbyggda av förskjutna byggnadskroppar. Taken är uppbrutna och asymmetriska och byggnaderna i sig är en slags enklare variant på stjärnhus.

Punkthusens huvudsakliga arkitektoniska uttryck är detsamma hos de lägre lamellhusen med enkla, putsade fasader i mustiga toner. Balkonger finns i både original och efterhärmande varianter.

Färgskiftningar i fasaderna, både hos punkt- och lamellhusen, ger området karaktär.

Karta

Värdeomdöme

Trots förändringar av detaljer som fönster och balkonger har Stormhatten ett mycket välbevarat uttryck.

Här finns också upplevelsemässiga värden som främst är av planmässig natur, given av husens placering i förhållande till varandra och den friyta som skapas mellan dem, men också av byggnadernas harmoniska färgsättning och generella atmosfär.

Områdets karaktär och värde förstärks ytterligare av de närliggande 1950-talskvarteren Blåhaken, Björktrasten samt Rödstjärten; tillsammans visar dessa kvarter på den stora byggverksamheten under decenniet.

Var varsam med

  • gårdarna
  • färgsättningen
  • fasad- och takmaterial
  • takutsprång och takfötter
  • ursprungliga balkonger
  • ursprungliga detaljer

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23