Hund och katt

En hund och en katt tillsammans

Att äga en hund eller katt kan ge mycket glädje. Du som hund- eller kattägare har dock ett stort ansvar så att din fyrbenta vän blir en trevlig bekantskap även för andra människor. Förutom sunt förnuft är du också skyldig att följa lagen och kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Katt- och hundhållning regleras både i lagen om tillsyn av hund och katt, och i de lokala ordningsföreskrifterna för Östersunds kommun. Det är polisen som är ansvarig för att se till så de lokala ordningsföreskrifterna följs, och polisen kan också bötfälla brott mot föreskrifterna.

Läs mer om de lokala ordningsföreskrifterna för Östersunds kommun

Hund

Hundägaren eller den som tillfälligt tar hand om en hund är ansvarig för allt som hunden gör och för att hålla god uppsikt över den.

Som hundägare behöver du tänka på följande:

 • Du är ansvarig för att din hund inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla i tid och otid så att dina grannar störs.
 • Oftast behöver du ha din hund kopplad.
 • Tänk på att plocka upp hundbajset efter din hund.
 • Undvik att lämna hunden ensam i en parkerad bil. En bil i skugga kan hamna i sol.
 • Visa hänsyn! Tänk på att det finns allergiker och hundrädda människor.

Håll hunden kopplad

Enligt lagen ska hundägaren ha sådan kontroll över hunden att det motsvaras av ett koppel. När en hund inte hålls kopplad ska den vara ID-märkt så att ägaren kan identifieras.

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Östersunds kommun ska man dock hålla sin hund kopplad inom följande områden:

 • på marknader och när torghandel pågår
 • på begravningsplatser
 • på offentlig plats medan offentlig tillställning pågår
 • i preparerade och iordningställda skidbackar, kälkbackar, elljusspår och motionsspår.
 • i parker och planteringar mellan den 1 maj och den 15 september

Se detaljerad lista över dessa områden i bilaga 1 till de lokala ordningsföreskrifterna.

Hundar i naturen

Ta gärna med hunden i naturen men under perioden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.

Bada hund

Allemansrätten välkomnar hundar att bada överallt om inte annat finns skyltat. Håll koll på dina skyldigheter så kan alla svalka sig tillsammans i lugn och ro.

Att bada med hund på en plats med andra badgäster innebär att det blir extra viktigt att visa särskild hänsyn. Det kan till exempel innebära att du har hunden kopplad då det kan finnas andra badgäster som är rädda för hundar, hundar kan vara skrämmande för små barn även om hunden är snäll.

Som hundägare har du alltid ansvar för din hund och vad den gör. Plocka alltid upp förorening efter din hund, även i skogen om det är friluftsområde.

Åka längdskidor med hund

Att åka skidor med hund på en plats med andra människor innebär att det blir extra viktigt att visa särskild hänsyn, exempelvis genom att sakta farten och hålla in hunden. Ett tips är även att fästa en bjällra på hunden som kan varna de som är framför i spåret.

Som hundägare har du alltid ansvar för din hund och vad den gör. Plocka alltid upp efter din hund, även när ni är ute i längdspåret.

I Östersunds kommun hänvisas längdskidåkare med hund till särskilda hundspår.

Hundspår - Skidspår

Plocka upp efter din hund

Tänk på att plocka upp hundbajset efter din hund. Inom följande områden ska du enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter alltid plocka upp hundbajs:

 • Gatumark
 • Gångbanor
 • Cykelvägar
 • Torg
 • Anlagda parker och grönytor där regelbunden gräsklippning sker
 • Iordningställda lekplatser
 • Skidbackar
 • Kälkbackar
 • Elljusspår
 • Motionsspår

Det går bra att slänga hundbajspåsar i vanliga soptunnor, så länge påsarna är förslutna.

Klagomål på din hund?

Om någon har klagomål på din hund ska de i första hand kontakta dig som djurägare och berätta om problemet. Du måste därefter få tid på dig att försöka komma tillrätta med problemet.

Om de upplever att problemen kvarstår kan de göra en olägenhetsanmälan till kommunen. Läs mer om detta på sidan "Djur som stör".

Djur som stör

Katt

Många upplever att katt känns som ett friare och enklare husdjursalternativ jämfört med hund. Men även om kattägare saknar ett så kallat "strikt ansvar" för sin katt så har kattägare vissa skyldigheter.

Katten behöver tillsyn

En katt ska enligt lagen ha tillsyn minst två gånger per dygn. Även utekatter och ladugårds­katter är beroende av vård och omsorg från sin ägare. Reser du bort, utan möjlighet att ta med dig katten, måste du ordna kattvakt eller plats på kattpensionat.

Så sköter du din katt - Jordbruksverket

ID-märkning

En katt ska vara ID-märkt så att ägaren kan identifieras.

Visa hänsyn gentemot dina grannar

Katter får röra sig fritt utomhus. Men som kattägare är du skyldig att se till att din katt inte orsakar skador eller det som i lagens namn kallas "avsevärda olägenheter". Visa hänsyn gentemot dina grannar - fråga dem om din utekatt orsakar störningar.

Om du tar hand om en förvildad eller övergiven katt

Tänk på att om du börjar mata en förvildad katt ses du som dess ägare, och då har du också ett ägaransvar enligt lagen om tillsyn av hundar och katter.

En jakträtts­innehavare kan få avliva en katt om man är säker på att den är övergiven eller förvildad. I tätbebyggt område krävs det polistillstånd för att få göra detta. En katt som ägs av någon får inte räknas som övergiven eller förvildad.

Så sköter du din katt - Jordbruksverket

Klagomål på din katt?

Om någon har klagomål på din katt ska de i första hand kontakta dig som djurägare och berätta om problemet. Förhoppningsvis kan ni gemensamt komma fram till en lösning. De har också själva ansvar för att freda sig, exempelvis genom att stänga dörrar och fönster eller försöka jaga bort katten.

Djur som stör

Sidan uppdaterad 2024-03-01