Barnens mötesplats

Framför Östersunds rådhus står ett träd som är en mötesplats där barn kan möta beslutsfattare för att prata om sådant som är viktigt för barn.

Trädet som är en ornäsbjörk, Sveriges riksträd, invigdes den 2 september 2020 på årsdagen då Barnkonventionen började gälla. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som innehåller bestämmelser om barnets mänskliga rättigheter. Konventionen skrevs under av 20 länder den 2 september 1990 och sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Barnens mötesplats i Östersund

Mötesplatsen kom till i Östersund genom ett medborgarförslag från Rädda Barnens lokalförening i Östersund 2019. Trädet planterades den 5 juni 2020 framför Rådhuset och invigdes alltså den 2 september samma år.

Ursprung

Barnens mötesplats (Children’s Meeting Place) är ursprungligen en idé från organisationen Globträdet som 2001 fick ett uppdrag av FN:s miljöprogram att i Nairobi, Kenya, skapa en Barnens mötesplats där barn och världens beslutsfattare möts och samtalar
om sådant som är viktigt för barn.
Läs mer om Globträdet

Mötesplatsen kom att bli kring ett stort vackert akaciaträd som idag kallas The Mother Tree (mödraträdet) då det inspirerat beslutsfattare världen runt, också i vårt land,att skapa sin egen Barnens mötesplats – ett träd nära sitt kommunhus – för att samtala med barnen.

Sidan uppdaterad 2023-08-16