Etableringar

Östersund har en fantastisk miljö för innovativa idéer och nya företag. Behöver du hjälp att etablera dig i Östersund? Vi erbjuder stöd och aktiviteter för dig.

I Östersund finns ett stort urval av små och mellanstora företag. Allt från till­verk­nings­industri till kunskaps-, tjänste- och turismföretag. Upplevelse- och outdoorindustrin är en viktig motor i regionens näringsliv. I Östersund finns Mittuniversitet som har forskning och jobbar med innovationer. Välkommen till oss!

Aktuella etableringar

Så jobbar kommunen med etableringar

Östersunds kommun arbetar genom Område Näringsliv och tillväxt för att attrahera företag och investeringar till Östersund. Det är en del av närings­livsstrategin för hållbar tillväxt där fler ska välja att bo kvar samt flytta till Östersund. Arbetet sker genom att ta emot och tillmötesgå förfrågningar men även genom aktivt uppsökande marknadsföring av Östersund som investeringsort.

Kommunens företagslots fungerar som ett stöd och bollplank för företagen under etableringsprocessen. Allt för att etableringen ska vara så effektiv och framgångsrik som möjligt.

Etablering av elintensiva företag

Det kommer kontinuerligt förfrågningar från företag som vill etablera elintensiva industrier i Östersunds kommun. Regionen är attraktiv tack vare stor och säker tillgång på lokalt producerad förnybar el samt låga elpriser.

Satsningar i linje med kommunens klimatambitioner

Några satningar under det senaste året som ligger i linje med Viable Cities 2023:

 • Synsam som flyttat produktion av glasögon från Asien till Östersund
 • Woolpowers nya fabrik med lokal tillverkning
 • Jämtkrafts satsning tillsammans med Uniper på förnybart elektrobränsle (e-metanol)
 • Ottfjällets förskola som utsläppsfri arbetsplats
 • Utvecklingen av Kretsloppsparken

Läs mer om kommunens arbete för hållbar tillväxt

Vi samarbetar med

 • The Power Region
  Samverkansprojekt mellan Östersunds kommun, Jämtkraft och Krokoms kommun. Projektet jobbar för etablering av elintensiv industri. Våra konkurrensfördelar är 100% förnybar energi, färdiga siter för etableringar och tillgång till höga effekter.
 • Business Region Mid Sweden
  Hjälper företag att etablera eller expandera. Guidar företag genom allt från företagsstöd, lokalmöjligheter till viktiga kontakter. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen samt kommunerna i regionen.
 • Peak Innovation
  Stimulerar till ett innovationsdrivet entreprenörskap. Hjälper startups att växa. Stöttar etablerade företag att utveckla nya värden, tjänster och produkter. Samverkar med många aktörer som ger enklare vägar till kunder, kunskap och kapital.
 • Mittuniversitetet
  Mittuniversitetet, som finns i Sundsvall och Östersund, har många studenter från Sverige och andra länder. Brett utbud av utbildningar både på campus och på distans.
 • Nyföretagarcentrum Jämtland
  Erbjuder kostnadsfri rådgivning till nyföretagare.
 • Norrlandsfonden
  En stiftelse som främjar utvecklingen i företag med tillväxtambitioner i de fem länen i norra Sverige. Erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.
 • Almi
  Erbjuder affärsutveckling, lån och finansiering till företag med tillväxtpotential som vill expandera och utvecklas.

Kontakta oss

Foto på Magnus

Magnus Lindgren
Etableringsansvarig
063‑14 37 01
070‑664 37 01

Foto på Erik

Erik Esseen
Näringslivs­utvecklare
072–454 72 64

Sidan uppdaterad 2024-02-28