Snöskotertrafik

Du har inte automatiskt rätt att köra skoter på någon annans mark eftersom skoterkörning inte ingår i sveriges allemansrätt. Sådan skoterkörning som är nödvändig för till exempel jord- och skogsbruk är undantagen från förbudet.

Tänk på att följa de övriga regler som finns för skoterkörning, du måste till exempel ha godkänt förarbevis för snöskoter och får aldrig köra fortare än 70 km/h. Du är själv skyldig att ta reda på vilka regler som gäller för skotertrafik där du tänkt köra.

De lagar och föreskrifter som reglerar skotertrafik i naturen är

Områden i Östersunds kommun med förbud mot snöskotertrafik

Det är förbjudet att köra skoter inom följande områden i Östersunds kommun:

  • inom detaljplanerat område,
  • inom iordningställda särskilt utmärkta campingplatser
  • inom fast markerade skidbackar, samt kälkbackar
  • i skidleder och skidspår (även elljusspår) som försetts med fast markering
  • i skidspår, som i terrängen markerats på sätt som godkänts av polismyndigheten
  • på gräsbelagda fotbollsplaner och golfbanor, vilka försetts med utmärkning om förbud mot trafik med terrängskoter
  • inom det land- och vattenområde som framgår av vår karta över förbudsområden snöskoter.

Sådan skoterkörning som är nödvändig för till exempel jord- och skogsbruk är undantagen från förbudet. I Jämtlands läns författningssamling finns mer detaljerade regler om förbud mot körning i terräng med motordrivet fordon.

Förbudskarta snöskoter

Spara miljön

Alkylatbensin, även kallad miljöbensin, är en mycket renare form av bensin, där man tagit bort hälso- och miljöskadliga ämnen såsom bensen, aromater, krackade komponenter och svavel.

Att välja alkylat är särskilt viktigt i tvåtaktsmotorer, som annars kan släppa ut upp mot en tredjedel av bränslet oförbränt. Motorn trivs också bättre eftersom tändstift och förbränningsrum hålls renare.

Sidan uppdaterad 2023-11-02