Hållbar tillväxt

Vi planerar för att bli 75 000 invånare år 2024. Vi vill att Östersund ska fortsätta växa för attraktiviteten, välfärden, arbetsmarknaden och utbudet. Och tillväxten ska ske med omtanke för kommande generationer.

flygfoto över östersund

Östersunds kommuns mål är att växa till 75 000 invånare år 2040 och en beslutad översiktsplan slår fast att kommunen ska vara rustad för den tillväxt det innebär. Tillväxten ska ske på ett ansvarsfullt, planerat och hållbart sätt så att infrastruktur och välfärd hänger med i utvecklingen. Att målet är satt till just 75 000 invånare kommer från befolkningsprognoser och kommunens möjligheter att investera för välfärden.

Vi vill att Östersund ska fortsätta växa eftersom städer som växer är attraktiva. Forskning visar att växande städer lockar till sig investeringar, satsande företag och fler människor. Det ger i sin tur rikare utbud, större arbetsmarknad och bättre service. En stad som inte växer däremot, riskerar att krympa med minskad arbetsmarknad och sämre utbud och service som följd.

Fyra argument för tillväxt

Det finns inget självändamål med att växa. Vi ska växa för ett bättre Östersund.

Sammanfattningsvis finns det fyra bra anledningar till fortsatt tillväxt:

Östersund som regional motor behövs

Östersund som stad har en viktig roll att spela. Det är inte bara en plats där vi bor och arbetar, Östersund är också en knutpunkt som påverkar den omgivande landsbygden och hela vår region. I en tid då urbaniseringen ökar och många andra kommuner tappar i befolkning har Östersund möjligheten att balansera utvecklingen och erbjuda service och samhällsfunktioner med hög kvalitet. Genom att locka fler invånare kan vi stärka välfärd, infrastruktur och utbildning, och därmed påverka beslutsfattare att prioritera vår region. Östersund behövs som en motor för hela regionen och som en plats som erbjuder de möjligheter som kommer med en växande stad.

Östersund ska behålla och utveckla välfärden

En ökad befolkning i Östersund innebär att vi kan dela på kostnaderna för välfärden på ett bättre sätt. Även om det kräver investeringar i skolor och äldreboenden, kan en välplanerad tillväxt fördela dessa kostnader effektivt per invånare. Samtidigt kan vi alla dra nytta av förbättringarna som en förstärkt kollektivtrafik, nya skolor och andra satsningar medför. En växande befolkning gynnar även ålderspyramiden, med fler unga invånare som kan bidra till att finansiera vård och omsorg för de äldre stärker vi vår välfärd.

Östersund ska vara en intressant plats för karriär och företagande

I en större stad med fler invånare och företag finns det fler möjligheter att finna rätt person till rätt jobb. Det skapar en gynnsam arbetsmarknad med en mängd olika arbetsmöjligheter, vilket gynnar både arbetssökande och arbetsgivare. I Östersund finns redan en stor efterfrågan på kompetens hos kommunen och andra arbetsgivare. För att möta detta nuvarande behov och förbereda oss för framtida utmaningar behöver vi attrahera fler människor att flytta hit och skapa en lockande arbetsmarknad med många olika jobb och möjligheter för karriärutveckling.

Östersund ska vara en attraktiv plats med puls och valmöjligheter

För att vara en attraktiv plats måste Östersund erbjuda en mångfald av valmöjligheter och varierande fritidsaktiviteter. Detta kräver en viss befolkningsnivå för att vara möjligt. Vi vill att Östersunds kommun ska vara en plats där det alltid händer något intressant, med olika restauranger, butiker, museer, teatrar och evenemang. För att kunna erbjuda detta behöver vi fortsätta att växa som stad och vara attraktiva för våra nuvarande invånare, nyinflyttade och besökare. Östersund ska erbjuda både stadspuls och en levande landsbygd.

Hur ska Östersund växa? Hållbart!

Vårt tillväxtarbete är inriktat på att göra Östersund ännu bättre för våra invånare, både i staden och på landsbygden. Vi är också medvetna om de hållbarhetsutmaningar som en ökad befolkning kan medföra. Våra styrdokument, som Klimatstrategin och Översiktsplanen 2040 samt Agenda 2030, utgör trygga riktlinjer för att hantera dessa utmaningar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Dessa dokument fungerar som grunden för vår långsiktiga vision och åtaganden för miljö- och samhällsutveckling.

Vi arbetar för att tillväxt, hållbarhet och välfärd ska gå hand i hand. Vi ska ha ett Östersund där vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Sidan uppdaterad 2024-02-28