Landsbygdsutveckling

Landsbygden är på många sätt en viktig del av kommunens välfärd. Landsbygden i Östersunds kommun kännetecknas av närhet till stor­slagen natur och framförallt driftiga företagare och invånare. För kommunens utveckling är det viktigt att ta tillvara de möjligheter som landsbygden har att erbjuda.

Östersunds kommun ska vara en bättre plats att bo, leva, verka och växa i – oavsett om det är i staden eller på lands­bygden. I Östersunds kommun bor cirka en fjärdedel av det totala invånarantalet på landsbygden. Även om Öster­sunds kommun har en utbredd geografisk spridning räknas en stor del av kommunens landsbygd som tätorts­nära med ett kortare avstånd än 45 minuters resa till Östersunds stad.

I bygderna runt om i Östersunds kommun arbetar många byalag/föreningar med att göra bygden än mer attraktiv och trivsam att bo och verka i. De är enormt viktiga för utvecklingen på landsbygden.

Vad händer just nu?

Landsbygdsstrategin

Landsbygdsstrategin 2014-2020 för Östersunds kommun reviderades under 2016.

Läs mer om landsbygdsstrategin

böljande sommarlandskap med fjällen som utsikt

EU-medel

Östersunds kommun skapar lövrik skog

Med stöd från Skogens miljövärden inom lands­bygds­programmet (Europeiska landsbygdsfonden), har 9,5 hektar lövskog skapats på vår fastighet Karlslund som ligger alldeles norr om Östersund.

Skapa lövrik skogPDF

Östersunds kommun gör en miljöinvestering för skötsel av kultur/fornminnen

Med stöd från landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden) har 12 älggropar och en avrätt­ningsplats röjts.

Miljöinvestering för skötsel av kultur/fornminnenPDF

Utveckling av ridleder på Frösön

Med stöd från Leader Sjö, Skog & Fjäll ska Östersunds kommun upprusta befintlig ridled i området vid Frösö ridklubb och utreda förutsättningarna för fortsatt utveckling av ridleder i området, samt förvaltning av dessa. Projektet drivs av kommunens näringslivskontor i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten i Sverige med en halv miljon utövare. Av dessa är 90 procent kvinnor. Ridsporten är också en av de största sporterna för funktionshindrade. Frösön är ett expanderande stadsnära område med ridskoleverksamhet, hästgårdar och aktivt jord och skogsbruk. Det här ställer krav på fungerande överenskomna ridvägar för att minska risken för olyckor och konflikter.

Har du frågor och funderingar kring projektet kontakta projektledare Annsofi Collin på 070-204 80 18 eller Ingrid Mars på 063–14 33 92.

Logotyper för Leader, Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-26