Landsbygdsutveckling

böljande sommarlandskap med fjällen som utsikt

Landsbygden är på många sätt en viktig del av kommunens välfärd. Landsbygden i Östersunds kommun kännetecknas av närhet till storslagen natur och driftiga företagare och invånare. För kommunens utveckling är det viktigt att ta tillvara möjligheterna som landsbygden har att erbjuda.

Östersunds kommun ska vara en bättre plats att bo, leva, verka och växa i – oavsett om det är i staden eller på landsbygden. I Östersunds kommun bor en fjärdedel av det totala invånarantalet på landsbygden. Även om Östersunds kommun har en utbredd geografisk spridning räknas en stor del av kommunens landsbygd som tätortsnära med ett kortare avstånd än 45 minuters resa till Östersunds stad.

I bygderna runt om i Östersunds kommun arbetar en mängd byalag och föreningar med att göra bygden än mer attraktiv och trivsam att bo och verka i. Ni är enormt är viktiga för utvecklingen på landsbygden.

Vad händer just nu?

Landsbygdsstrategin:
Nu har Kommunfullmäktige beslutat om en revidering och uppföljning av Landsbygdsstrategin 2014-2020 för Östersunds kommun. Läs mer om landsbygdsstrategin

Sidan uppdaterad 2017-06-01