Landsbygdsutveckling

Landsbygden är på många sätt en viktig del av kommunens välfärd. Landsbygden i Östersunds kommun kännetecknas av närhet till stor­slagen natur och framförallt driftiga företagare och invånare. För kommunens utveckling är det viktigt att ta tillvara de möjligheter som landsbygden har att erbjuda.

Östersunds kommun ska vara en bättre plats att bo, leva, verka och växa i – oavsett om det är i staden eller på lands­bygden. I Östersunds kommun bor cirka en fjärdedel av det totala invånarantalet på landsbygden. Även om Öster­sunds kommun har en utbredd geografisk spridning räknas en stor del av kommunens landsbygd som tätorts­nära med ett kortare avstånd än 45 minuters resa till Östersunds stad.

I bygderna runt om i Östersunds kommun arbetar många byalag/föreningar med att göra bygden än mer attraktiv och trivsam att bo och verka i. De är enormt viktiga för utvecklingen på landsbygden.

Vad händer just nu?

Landsbygdsstrategin

Landsbygdsstrategin 2014-2020 för Östersunds kommun reviderades under 2016.

Läs mer om landsbygdsstrategin

EU-medel

Östersunds kommun skapar lövrik skog

Med stöd från Skogens miljövärden inom lands­bygds­programmet (Europeiska landsbygdsfonden), har 9,5 hektar lövskog skapats på vår fastighet Karlslund som ligger alldeles norr om Östersund.

Skapa lövrik skogPDF

Östersunds kommun gör en miljöinvestering för skötsel av kultur/fornminnen

Med stöd från landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden) har 12 älggropar och en avrätt­ningsplats röjts.

Miljöinvestering för skötsel av kultur/fornminnenPDF

böljande sommarlandskap med fjällen som utsikt
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-13